Úver na zmenku od súkromných osôb využívajú najmä tí, ktorí majú záznam v úverovom registri alebo problém dokladovať príjem. Jej vybavenie je jednoduché a peniaze sú dostupné ihneď. Spája sa to však aj s nevýhodami, ako je vyššie riziko a úroková sadzba, kvôli čomu sa po tejto pôžičke siaha až naposledy.

Ako to funguje?

Ako teda môže niekomu stačiť iba papier, na základe ktorého poskytne peniaze? Pretože sa to pre poskytovateľa oplatí. Zmenka poskytuje rovnaký typ zabezpečenia, ktorý je rovnocenný so založením nehnuteľnosti. Navyše je veľmi ľahko vymáhateľná súdom, kedy je vydaný platobný rozkaz, ktorý je splatný okamžite.

Zmenka je cenný papier, ktorý slúži na zabezpečenie úveru. Požičať si na zmenku sa pre mnohých ľudí môže zdať lákavé, v prípade ak však neviete úver splatiť, je to príliš rizikové. Taktiež ide o obchodovateľný cenný papier, takže poskytovateľ môže zmenku predať a v čase vrátenia dlžnej sumy už bude platiť inej osobe.

Ako dlžník nepotrebujete založiť svoj majetok alebo hľadať ručiteľa. Pokiaľ však súd vydá platobný rozkaz a vy nie ste schopný sumu uhradiť, začne voči vám exekučné konanie, kde ručíte celým svojim majetkom. Skrátka, ak sa už raz zmenka podpíše, poskytovateľ svoje peniaze získa naspäť.

Riziká

V prípade, že máte záujem o úver na zmenku, bude nasledovať stretnutie s investorom, ktorý vám dá podpísať zmenku. Tá bude obsahovať sumu, úrok, dobu splácania a celkovú sumu, ktorú budete musieť vrátiť. Financie získate v hotovosti.

Najrizikovejšou časťou pri zmenke je zmenkový úrok. Pred podpisom zmenky je potrebné si dôkladne skontrolovať, či je na nej uvedená celková dlžná suma spolu s úrokom. Rovnako netreba zabudnúť na kroky pri problémoch so splácaním a špecifikované podmienky.

Pri čerpaní úveru na zmenku je najdôležitejšia predovšetkým dôvera. Obzvlášť pozor si treba dávať pri súkromných investoroch. Hlavné je mať investora prevereného, nejde totiž o banky alebo nebankovky. Nové prípady podvodov sa objavujú každý deň, kvôli čomu si klient zvyčajne nevie prečítať recenzie alebo overiť poskytovateľa zmenky.

Vyhnite sa zbytočným rizikám

Ako sa teda dá vyhnúť riziku? Stačí použiť trochu zdravého sedliackeho rozumu. Prvým a najčastejším podvodom je vypýtanie si poplatkov za administratívne úkony vopred. Pokiaľ ich zaplatíte, k podpisu zmenky sa nedostanete a svoje peniaze už pravdepodobne nikdy neuvidíte.

Druhým trikom je vyžadovanie podpisu ďalšej kópie zmenky. Žiadna ďalšia kópia však už neexistuje, ide totiž o úplne novú zmenku a tým pádom o nový dlh. Vždy teda podpisujte iba jeden originál zmenky.

Čo sa týka originálu zmenky, nikdy nepodpisujte blankozmenku, t.j. zmenku bez konkrétnej sumy. Kľudne sa potom môže stať, že váš poskytovateľ neskôr dopíše inú sumu, ako ste sa dohodli a pokiaľ ju neuhradíte, bude nasledovať exekučné konanie. Skutočne si teda dávajte pozor na to, čo podpisujete.

Oplatí sa to?

Úver na zmenku má svoje výhody. V prípade, ak chcete získať úver od súkromnej osoby, je možnosť, že od vás nebude vyžadovať účel použitia, potvrdenie zo zamestnania alebo ručiteľa.

Získať úver na zmenku je rýchle a ľahké. Môže oň požiadať každý, aj tí, ktorí nemajú pravidelný príjem. Pre vybavenie je potrebné iba občiansky preukaz a doklad o potvrdení trvalého bydliska. Zdôrazňujeme však, že by ste si vždy mali dôkladne prečítať do čoho idete a zmenku využiť iba ako poslednú možnosť.