Výmena strechy sa radí medzi tie projekty, z ktorých majú majitelia domov najväčšie obavy. Je to celkom pochopiteľné. Rekonštrukcia strechy je jeden z najdrahších zásahov do stavby.

K výmene strechy dochádza, keď je znížená funkčnosť pôvodnej strechy. Môže to byť z dôvodu poškodenej alebo chýbajúcej krytiny, nedôsledne zrealizovaných komínov a prestupov cez strechu, zníženia statickej únosnosti krovu a pod. Jedným z častých dôvodov je aj zobytnenie podkrovnej časti.

Zistili ste si, koľko stojí strešná krytina? Máte zjednaného dodávateľa a poznáte cenu jeho služieb? Aby vás však konečná cena neprekvapila, je dobré poznať aj ostatné náklady, ktoré súvisia s rekonštrukciou strechy.

Dobrý projekt – dobrý plán

Každý dom je jedinečný a to isté platí aj pre strechy. Aj keď sa vám zdá, že svoju strechu poznáte najlepšie, určite odporúčame obrátiť sa na odborníkov, ktorí sa na ňu pozrú svojím odborným okom.

Povedzte im o svojej predstave. Určite ich bude zaujímať, či vzhľad a typ strechy ostáva zachovaný, alebo či plánujte strechu zdvihnúť, prípadne pridať vikiere.

Na základe vašich predstáv a iných okolností vám navrhnú vhodnú skladbu strechy s ohľadom na klimatické podmienky. Zohľadnia aj vek stavby a stav krovu. Dokážu vám dokonca odporučiť aj realizačnú firmu.

Je potrebné stavebné povolenie?

Na tejto otázke mnohí pohoria. Pri každom zásahu do konštrukcie rodinného domu určite odporúčame, aby ste si overili povinnosť ohlásenia alebo získania stavebného povolenia.

Podľa zákona 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku nepotrebujete povolenie ani ohlásenie pri udržiavacích prácach, ako sú opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa.

S ohlásením stavebnému úradu si vystačíte pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.

Stavebné povolenie budete potrebovať vtedy, ak spolu s rekonštrukciou strechy pôjde o významný zásah do konštrukcie stavby a o zmenu jej vzhľadu, alebo sa zmení spôsob užívania stavby.

Materiál strechy

50 % až 60 % celkových nákladov na výmenu strechy ide na materiály. To zahŕňa nielen strešnú krytinu, ale aj nosnú konštrukciu, poistnú hydroizoláciu, kontralaty a laty a pod.

Na strešnej krytine sa určite neoplatí šetriť. Krytina by sa mala vyberať aj v závislosti od podnebia, v ktorom žijete, od typu a nosnosti strechy a pod. Na výber máte niekoľko materiálov. Medzi najbežnejšie patria napríklad betónová alebo hlinená krytina, bridlicová alebo asfaltová strecha, pálená škridla alebo plech.

Materiál krytiny má potom vplyv aj na ďalšie náklady a cenu práce. Inak sa postupuje pri oplechovaní strechy, niečo iné si vyžaduje pokládka betónovej krytiny.

Veľkosť a členenie strechy

Pred kúpou materiálu je samozrejme nutné poznať veľkosť strechy. Iné náklady vám vyjdú pri zastrešovaní nízkeho jednoposchodového bungalovu, drahšia je strecha na veľký niekoľko generačný dom.

Výslednú cenu tiež ovplyvňuje členenie strechy. Dôležité slovo budú mať aj nárožia, úžľabia, prestupy, strešné lávky, vikiere a ďalšie zložitejšie tvary. Určiť priemernú cenu za m2 je preto veľmi náročné. Kým pri tvarovo jednoduchšej streche sa cena začína približne na 40 € za m2, pri komplikovanejšej streche je potrebné počítať s navýšením ceny o tretinu až polovicu.

Sklon strechy

Prečo je potrebné riešiť sklon strechy súčasne so strešnou krytinou? Jednoducho preto, že ak si vyberiete nekompatibilnú strešnú krytinu, vaša strecha bude zatekať. Každá strešná krytina totiž udáva hraničný sklon strechy, teda najnižší uhol sklonu, pri ktorom sa daná krytina osvedčila ako odolná voči vniknutiu zrážkovej vody.

Napríklad pri sklone strechy 10° nemôžete použiť plastovú strešnú krytinu. Je to síce veľmi odolný materiál, ktorý vás môže lákať, ale je vhodný pre minimálny sklon strechy 25°.

Strechy sa podľa uhla sklonu delia na 3 základné kategórie:

 • Ploché strechy – so sklonom do 5°.
 • Šikmé strechy – so sklonom od 5° do 45°.
 • Strmé strechy – so sklonom nad 45° .

Vo všeobecnosti platí, čím je strecha strmšia (ostrejšia), tým vyššie náklady na materiál, vybavenie a prácu.

Fotovoltaika a solárne panely

Ak váš projekt zahŕňa systémy na využitie solárnej energie, náklady na jej rekonštrukciu sa pravdepodobne budú pohybovať v celkom iných číslach. Využiť môžete fotovoltaické panely alebo solárne kolektory.

Poznáte výhody fotovoltaiky? Kým fotovoltaické panely slúžia na výrobu elektrickej energie, solárne panely uspokoja vaša potreby v súvislosti s teplom. Ideálne sú na ohrev vody, vrátane vody v potrubí určenom na vykurovanie. Jednoducho povedané, solárne panely nemajú vplyv na osvetlenie domácnosti a chod elektrických spotrebičov, fotovoltaika áno.

Okná a komíny

Počítate so strešnými oknami? Aj keď sa vymieňa strecha na neobývanom podkroví, rekonštrukcia často zahŕňa montáž niekoľkých strešných okien. Ponúkajú niekoľko výhod, ktoré oceníte aj vtedy, ak podkrovie využívate ako skladisko.

V prvom rade ponúkajú dostatok svetla, aby ste sa na podkroví mohli ľahšie a bezpečnejšie pohybovať. Významná je aj ich vetracia funkcia. Strešné okná vám pomôžu regulovať kvalitu ovzdušia v neobývanom priestore.

Koľko okien máte v projekte? A čo komíny? Je plánovaný nejaký zásah či rekonštrukcia? Všetky tieto strešné prvky ovplyvnia cenu samotnej rekonštrukcie strechy.

Odvodňovací systém

Pri rekonštrukcii strechy sa nesmie zabúdať na odvodňovací systém. Jeho nespornou úlohou je čo najrýchlejšie odvádzať spadnutú zrážkovú vodu zo strechy.

Strešné odvodňovacie systémy nachádzajúce sa na trhu ponúkajú rozmanité tvary a individuálne možnosti použitia. Systém spravidla zahŕňa dažďové odpadové rúry, polkruhové aj štvorhranné strešné žľaby a príslušné doplnky v bežných rozmeroch. Všetky hotové diely a atypické výrobky by mali byť vyrobené z rovnakého materiálu s príslušnou povrchovou úpravou.

Dodanie

Cenu za materiál a strešné prvky máte vykalkulovanú. Tu však rozpočet nekončí. Niekto vám materiál predsa musí doviezť. Na túto skutočnosť myslíte už pri výbere realizačnej firmy, ktorá okrem montáže zabezpečuje aj dodanie materiálu.

Tu je samozrejme rozdiel, či vám dovezú plechovú krytinu alebo ťažké betónové škridle. Pri výbere plechovej strešnej krytiny tak môže byť úspora za dopravu veľmi zaujímavá.

Niektoré firmy robia navyše rozdiel medzi dodaním do susedného mesta a na opačný koniec republiky. Cena za dopravu sa teda môže líšiť v závislosti od toho, ako ďaleko je rodinný dom, na ktorom sa bude rekonštrukcia strechy realizovať, od sídla firmy alebo skladu.

Cena práce

Tu platí jednoduchý vzorec: Čím je práca časovo náročnejšia alebo nebezpečnejšia, tým viac stojí. Pokrytie stredne veľkej strechy plechovou krytinou zaberie 2–5 dní, zatiaľ čo pri betónových a keramických škridlách sa čas môže predĺžiť aj na 2 týždne. Z toho prirodzene vyplýva, že cena za plechovú strechu bude nižšia ako montáž ťažkých strešných krytín.

Cenu môže ovplyvniť aj obdobie, kedy sa rekonštrukcia vymieňa. Výmena strechy v lete, keď je dopyt vysoký, bude nákladnejšia, rovnako ako pokrývanie tvarovo zložitejších striech s rôznymi oknami a komínmi.

Strešné práce si vyžadujú zručnosť, preto by ste ich mali zveriť odborníkom. Profesionálni pokrývači si zväčša účtujú pevne stanovenú sumu za štvorcový meter.

Dodatočné náklady

Okrem ceny materiálov a práce možno budete musieť pri výpočte nákladov na novú strechu zvážiť aj ďalšie faktory. Medzi ďalšie úkony, ktoré možno nesúvisia priamo s novou strechou, no dokážu ovplyvniť celkové náklady, patria:

 • odstránenie starej strechy;
 • odvoz a likvidácia starej krytiny a ďalších vecí;
 • dodatočné nevyhnutné opravy konštrukcie strechy, podkladu a pod.;
 • poistenie novej strechy.

Koľko stojí výmena strechy?

Poďme sa vrátiť k onej pálčivej téme. Cenu za novú strechu nezistíte tak, že si urobíte prieskum trhu a podľa cenníka jednotlivých strešných krytín jednoduchým matematickým vzorcom vypočítate náklady. Výsledná suma nebude ani zďaleka zodpovedať balíku, ktorý výmena strechy zhltne.

Do celkového vyúčtovania je potrebné zahrnúť aj:

 • projekt na novú strechu;
 • poplatok za stavebné povolenie (ak je potrebné);
 • demontáž starej strešnej krytiny a ďalších stavebných prvkov;
 • odstraňovanie a likvidácia trosiek;
 • cenu strešnej krytiny v závislosti od veľkosti, členitosti a sklonu strechy;
 • cenu za ďalšie materiály (krov, podklady, fólia a pod);
 • cenu za všetky strešné komponenty (okná, poklopy, odvodňovací systém atď.);
 • náklady na prípravu a montáž fotovoltaiky alebo solárnych panelov;
 • dodanie a cenu práce;
 • poistenie novej strechy.

Zobytnenie podkrovia

Výmenou strechy sa to mnohokrát nekončí. Ak je rekonštrukcia strechy súčasťou väčšieho projektu, je potrebné brať do úvahy celý komplex čiastkových prác. Položenie novej strechy môže napríklad odštartovať rekonštrukciu podkrovia, ktoré sa chystáte zobytniť.

Strecha bude potrebovať kvalitnú tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu. Ak teda chcete podkrovie zatepliť kvalitne, oplatí sa pridať vrstvu izolácie ešte pod krokvy. Je tu však ďalších niekoľko faktorov, ktoré by ste mali poznať predtým, ako sa pustíte do rekonštrukcie podkrovia.

Určite odporúčame odovzdať túto úlohu profesionálom. Tí vedia nielen to, ako na izoláciu a zateplenie šikmej strechy, poradia vám aj pri výbere strešných okien.

Či už sa jedná o podkrovie na trvalé obývanie alebo určené len na dni oddychu, treba pri jeho prestavbe zohľadniť všetky požiadavky a zodpovedne postupovať pri jeho tvorbe tak, aby sa neskôr nevyskytli neočakávané problémy.

Na záver

Nenašli ste v tomto článku jasnú odpoveď na vašu otázku? Ak ste čakali tabuľku s konečnou cenou rekonštrukcie strechy podľa typu a veľkosti, žiaľ, musíme vás sklamať. Takéto konkrétne čísla totiž nie je možné určiť. Každá strecha je výnimočná, má svoje špecifiká a svoje požiadavky.

Pripravte si preto pevné nervy a vyhraďte si dostatok času na oslovenie niekoľkých realizačných firiem a dodávateľov. Nechajte si vypracovať niekoľko cenových ponúk, ktoré potom medzi sebou porovnáte. Už viete, že je múdre všímať si aj dodatočné a “skryté” náklady.

Ak stále váhate, či sa pustiť do rekonštrukcie strechy, pamätajte, že nová strecha je skvelá investícia. Pri správnej inštalácii môže vydržať desaťročia. Okrem toho, že zvyšuje hodnotu domu, šetrí vám tiež náklady na opravu škôd, ktoré vznikajú v dôsledku starej a nefunkčnej strešnej krytiny, a zároveň vám dáva pocit bezpečia pri akomkoľvek bláznení počasia.

Eva Dedinská, Obsahový špecialista na optimalizáciu webov