Najlepší úrok, ktorý vám banka poskytne pri hypotekárnom úvere nemusí byť konečný, existuje totiž viacero spôsobov, ako ho efektívne znížiť. Ešte predtým, než si ich ukážeme, musíme vám pripomenúť, že žiadny úver sa nevyberá na základe úroku.

Je viacero faktorov, ktoré je treba zohľadniť, avšak tým najdôležitejším je RPMN – ročná percentuálna miera nákladov, ktorá udáva celkovú výšku nákladov, ktoré zaplatíte banke za poskytnutie úveru.

Vyjednávajte

Nebojte sa o svojej hypotéke vyjednávať. Banka si v súčasnosti cenní každého klienta a konkurencia je v dnešnej dobe vysoká. Ak máte skvelú bonitu a takmer žiadne záväzky, nebojte sa banku požiadať o lepšie podmienky.

V prvom rade si vypracujte ponuku od každej banky a následne si vyberte podľa vašej priority. Po prípade môžete využiť služby finančného sprostredkovateľa. Tí zabezpečujú bankám mesačne veľké množstvo zákaziek a na základe toho majú lepšiu vyjednávaciu pozíciu.

Zlepšite svoju bonitu

Výška úroku sa priamo odvodzuje od vašej bonity. Čím vyšší disponibilný príjem a finančnú rezervu máte, tým lepší úrok môžete dostať. Čo však, ak nemáte vysoký príjem? V tomto prípade môžete využiť ručiteľa, ktorý vás bude istiť. Najlepšie takého, ktorý má uvedené kritéria najlepšie.

Vyberte si vlastné poistenie

Úrok, ktorý banka propaguje v reklame je poskytovaný iba za splnených podmienok. Jednou z týchto podmienok je poistenie založenej nehnuteľnosti. To, čo veľa ľudí nevie je, že vás banka nemôže prinútiť poistiť sa v konkrétnej poisťovni. Vy si môžete zvoliť poisťovňu na základe vlastného uváženia. Suma poistného sa neodrazí na mesačnej splátke, ale na celkovej sume, ktorú budete musieť banke zaplatiť

Refinancovanie

Tento spôsob je vhodný pre tých, ktorí už v súčasnosti splácajú hypotekárny úver. V prípade nespokojnosti so súčasným úverom môžete využiť refinancovanie. Ide o prenos hypotéky do banky, ktorá vám dá lepšiu ponuku. Pri rozhodovaní je dôležité porovnať celkovú sumu, ktorú ušetríte s celkovými nákladmi za refinancovanie hypotéky.