Každý rodič chce svojmu dieťaťu zabezpečiť čo najlepšiu budúcnosť. Chce, aby malo v škole najlepšie známky, v práci najlepšiu robotu a v meste alebo na dedine najlepšie bývanie. Preto niet divu, že množstvo rodičov svojim deťom sporí už od narodenia, aby v dospelosti získalo čo najvyššiu sumu. Kde sa však oplatí sporiť najviac?

Na finančnom trhu sa dá nájsť množstvo finančných produktov na dlhodobé sporenie. Každý rodič už zrejme pozná vkladnú knižku, sporiaci účet alebo stavebné sporenie. Bohužiaľ, toto sú tie najmenej vhodné možnosti. Práve naopak, takýmto sporením skôr stratíte.

Výnos musí byť vyšší než inflácia

Sporenie v prvom rade musí prinášať väčší výnos ako ročná miera inflácie, čo je podmienka, ktorú vyššie uvedené finančné produkty už v dnešnej dobe nespĺňajú.

Európska centrálna banka a jej menová politika znížila úrokové sadzby vkladových produktov na historické minimum. Nie je ničím výnimočné, že v banke získate sporiaci účet s 0 % úrokovou sadzbou. V rovnakej výške sa nachádza inflácia, ktorá sa v posledných rokoch tiež pohybuje okolo 0 %.

Sporiť v produkte, ktorý po odčítaní poplatkov a dane vykazoval čistý úrok je dôvodom na radosť, podarilo sa totiž získať výnos aj napriek minimálnej inflácii.

V najbližších rokoch však s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde k zmene. Inflácia nebude nulová donekonečna. Je totiž pre ekonomiku nevyhnutná, pretože ju v kontrolovanom tempe núti robiť progres.

Preto má ECB stanovený cieľ udržiavať infláciu v maximálnej miere 2 %. A vy musíte pre svoje dieťa nájsť produkt, kde je čistý výnos vyšší ako 2 %.

Staré formy sporenia sa už neoplatia

Čistý výnos z vkladnej knižky je bezvýznamný. Sporiace účty v bankách sú na tom rovnako. Stavebné sporenie aj po započítaní štátnej prémie ponúka čisté zhodnotenie na maximálnej úrovni 2,2 %. Navyše, po šiestich rokoch sa v ňom už sporiť neoplatí, po tejto dobe sa totiž sporenie zníži.

Najlepšou voľbou sa preto javí investovanie voľných prostriedkov. Hoci je väčšina ľudí zvyknutá na garancie, nebojte sa toho. Ide totiž o jednu z možností, ako svojmu dieťaťu sporiť tak, aby ste kvôli inflácie nestratili, ale naopak, získali. Najjednoduchšou metódou na investovanie je kolektívne investovanie prostredníctvom podielových fondov.

Prečo podielové fondy?

Podielové fondy sú vo svete bežnou vecou. Najstaršie podielové fondy siahajú do minulého storočia, pričom si prešli prvou a druhou svetovou vojnou, veľkou hospodárskou krízou medzi oboma týmito vojnami a finančnú krízu z roku 2008. Je teda veľmi pravdepodobné, že vydržia aj ďalších 20 rokov, kým pomocou nich nasporíte svojim deťom.

Správne zvolené investičné portfólio, ktoré je zložené z viacerých podielových fondov predstavuje jednu z možností, ako získať reálny výnos a ochrániť svoje vklady proti inflácii. Až sa rozhodnete dlhodobo sporiť, vyberte si podielové fondy s najnižšími nákladmi, vysokou volatilitou a diverzifikovaným portfóliom.

Záver

Podielové fondy podliehajú kontrole regulátora trhu a pravidelnému auditu. Sú taktiež poplatkovo transparentné a za jednotlivé obdobia sú povinné zverejňovať vývoj ceny podielovej jednotky. Vďaka tomu si môžete overiť, ako sa vašej investícii darí, aké poplatky zaplatíte a aký bude váš čistý výnos. Po dvadsiatich rokoch svojmu dieťaťu nielen nasporíte, ale mu aj získate pomocou výnosu navyše.