Veľa ľudí rozmýšľa, akým spôsobom si môže zarobiť. V dnešnej dobe je populárne práve investovanie, napríklad do ETF fondov. Viete, aké môže mať vaša investícia výhody?

Čo sú ETF fondy?

ETF alebo Exchange-Traded Fund je fond obchodovaný na burze. Popularita ETF fondov spočíva práve v ich jednoduchosti, transparentnosti a relatívne nízkych poplatkoch za ich správu. Tieto fondy dopĺňajú ponuku klasických podielových fondov o jednoduchý nástroj na pasívne kopírovanie výkonnosti indexov alebo komodít.

ETF vs. podielové fondy

ETF fondy dopĺňajú ponuku klasických podielových fondov, sú však kótované na burzách a obchodované počas dňa.

ETF je pasívne spravovaný investičný fond, ktorý presne ako klasické podielové fondy prijíma peniaze od investorov a dáva im za to podiely vo fonde. Spoločné peniaze investorov fond používa na investovanie podľa vopred dohodnutej investičnej stratégie.

Od klasických podielových fondov sa ETF fondy líšia aj v mechanizme vydávania a vyplatenia investície a v tom, že ich podiely sa obchodujú na burze, ich cena sa teda mení aj počas dňa.

Typický ETF fond je vytvorený na to, aby kopíroval určitý index alebo komoditu, napríklad zlato. Ak chcete investovať do zlata, nie je nutné, aby ste fyzické zlato vlastnili, príslušné ETF to spraví za vás.

Tip: Viete, aké sú výhody investovania peňazí do zlata?

Ak chcete investovať do nejakého indexu, opäť nie je nutné kupovať stovky akcií, ktoré sú v indexe obsiahnuté. ETF fond tieto akcie nakúpi a vám stačí kúpiť si len jeden cenný papier – podiel v tomto ETF fonde.

Ako ETF fondy fungujú?

ETF fond vytvára nejaký správca, takzvaný ETF sponzor, môže to byť banka alebo iná finančná inštitúcia. Povedzme, že ETF fond má za úlohu kopírovať index S&P 500. Fond teda nakúpi všetky akcie, ktoré sú obsiahnuté v tomto indexe tak, ako by to spravil klasický indexový fond.

Podiely ETF fondu sa potom začnú obchodovať na burze. Ak sa však podiely fondu obchodujú na voľnom trhu, ako môžete dosiahnuť, aby ich cena naozaj dobre kopírovala daný index a neuletela hore alebo dole? Ak je napríklad o ETF fond veľký záujem, nemôže sa stať, že jeho cena pôjde hore len vďaka dopytu po tomto fonde na voľnom trhu?

Teoreticky sa to stať môže, ale prakticky by takéto odchýlky od indexu mali byť relatívne malé. Zabezpečí to zaujímavý mechanizmus, akým ETF fondy vydávajú a redemujú podiely. Sponzor ETF fondu spolupracuje so skupinou takzvaných schválených účastníkov (AP – authorized participants), ktorí fond neustále monitorujú.

Každý AP je veľká finančná inštitúcia, ktorá neustále sleduje, či cena podielov daného ETF fondu na burze presne odráža ceny jednotlivých akcií obsiahnutých v tomto fonde. Ak to tak nie je, AP využije možnosti profitu z arbitráže medzi cenou ETF a cenou jednotlivých komponentov, čím vráti cenu fondu tam, kde mala byť.

Ako investovať do ETF fondov?

Na to, aby ste mohli zodpovedať otázku, ako začať s investovaním do ETF fondov, budete potrebovať buď vlastného brokera, ktorý pre vás založí obchodný účet a pomôže s výberom fondov, alebo môžete investovať do ETF fondov cez obchodníka s cennými papiermi či cez niektoré banky. Medzi týmito možnosťami sú značné rozdiely.

Investovanie cez brokera

Táto možnosť sa odporúča pre skúsenejších investorov, lebo pomerne veľkú časť ich príjmov tvoria rizikové investičné nástroje, ktoré investorom z tohto dôvodu často ponúkajú.

Skúsený investor vie zhodnotiť rizikovosť investície, neskúsený sa môže popáliť. Stretnete sa pri nich s vyššími poplatkami a celú zodpovednosť za svoj účet nesiete plne vy i napriek tomu, že vám broker môže odporučiť rizikovú investíciu, ktorá nevyjde.

Investovanie cez obchodníka s cennými papiermi

Ide zväčša o akciovú spoločnosť, cez ktorú viete investovať do cenných papierov. Obchodník by mal byť v Garančnom fonde investícií, ktorý vás ako investora chráni do výšky 50-tisíc eur v prípade, ak by sa váš majetok stal nedostupným.

Ide najmä o prípady, keď si spoločnosť, cez ktorú investujete, nebude schopná plniť svoje záväzky.

Investovanie cez banky

Aj na Slovensku sa už nájdu banky, ktoré klientom ponúkajú investovanie do ETF fondov. Nie je ich veľa, pretože sa im z hľadiska poplatkov neoplatia tak ako podielové fondy.

Aké typy ETF fondov existujú?

Tak ako podielové fondy, aj ETF sa delia na viaceré typy. Každý typ je niečím zaujímavý a má svoje plusy aj mínusy.

Triedy aktív

S ETF fondmi máte k dispozícii veľa možností, ako môžete investovať. Najčastejšie sa rozdeľujú podľa toho, do akých aktív investujú. Ako investor si teda môžete vybrať z rôznych ETF fondov.

Komoditné ETF fondy

Tento typ ETF fondu prináša možnosť priamo investovať do obľúbených komodít, ako sú drahé kovy, nerastné suroviny alebo “mäkké” komodity. Ich cieľom je sprístupniť komodity širšiemu okruhu investorov.

Nákup neprebieha formou akcií alebo samotnej komodity, ale prostredníctvom termínovaného kontraktu. Predstavuje akúsi formu zmluvy uzatvorenej na určitý čas, počas ktorého je zaistená cena komodity v budúcnosti. Je to akási záruka, vďaka ktorej môže investor nakupovať výhodnejšie, za dohodnutú cenu v budúcnosti.

Dlhopisové ETF fondy

Dlhopisový fond obsahuje dlhopisy rôznych podnikov a firiem, pričom môže ísť aj o štátne podniky. Keďže všetky ETF fondy sú riadené pasívne, dlhopisový ETF kopíruje vývoj a rast dlhopisov týchto podnikov. Má zväčša nízku likviditu a považuje sa za stabilnejší.

Akciové ETF fondy

Tieto fondy sú charakteristické tým, že ich zloženie a pomer akcií je vyberaný za účelom kopírovania vývoja cien akciového indexu. Reagujú tak na vývoj celosvetového trhu. Ak trh rastie, stúpa aj jeho hodnota a naopak, ak klesá trh, klesá aj fond. Správca akciového ETF fondu mení jeho zloženie tak, aby zodpovedalo jednotlivým akciovým indexom.

Sektorové ETF fondy

Ide o fondy, ktorých portfólio obsahuje cenné papiere firiem najúspešnejších vo svojom trhovom segmente. Môžu to byť cenné papiere automobilových, finančných, energetických, farmaceutických či biotechnologických firiem, ktoré patria medzi najvýznamnejších hráčov na trhu.

Radi ich využívajú konzervatívnejší investori, pretože ich hodnota je stabilnejšia. Do sektorového fondu môže investor vložiť svoje prostriedky preto, lebo verí danému segmentu, ale nechce investovať iba do akcií jednej firmy.

Menové ETF fondy

Ako už vyplýva aj z názvu, tento fond by mal odzrkadľovať vývoj určitej meny. Môže mať vo svojom portfóliu nielen jednu, ale aj viac mien. Obsahuje hotovosť danej meny alebo termínovaný kontrakt na jej neskorší nákup.

Skladba fondu

Okrem aktív, do ktorých fondy investujú, je dôležité, či skladba ETF fondu dôveryhodne kopíruje trhový index a dané aktíva sú zastúpené aj v ETF fonde.

Fyzicky replikované ETF

Skladba ETF fondu je rovnaká ako skladba indexu, ktorý kopíruje, to znamená, že fond vlastní všetky akcie indexu.

Syntetické ETF

Tie kopírujú index nepriamo a nedokonale, a to prostredníctvom finančných derivátov. Skladba ETF nie je rovnaká ako skladba daného indexu, zvyčajne bývajú aktíva s malou váhou v indexe v samotnom ETF fonde vynechané.

To znamená, že syntetické ETF fondy nevlastnia všetky akcie indexu, ale zväčša iba tie, ktoré tvoria v indexe veľkú váhu. Celková výkonnosť syntetických fondov sa tak môže viac vychýliť od výkonnosti indexu.

TIP: Zvážte aj investovanie do nehnuteľností cez fondy kvalifikovaných investorov.

Výhody ETF fondov

Určite si položili otázku, prečo sa oplatí investovať práve do ETF fondov. Tieto fondy začínajú byť čoraz viac populárne a to bude mať aj svoj význam. Existuje niekoľko výhod, ktoré tieto fondy poskytujú.

Nízka odplata za správu

ETF fondy majú jednoduchú investičnú stratégiu, ktorá pozostáva v kopírovaní vybraného trhového indexu. Preto nepotrebujú drahých portfólio manažérov a investovanie do nich je výrazne lacnejšie.

Priemerný pasívny ETF fond má priebežné náklady nižšie ako bežný aktívne spravovaný podielový fond. Primárnymi výhodami sú teda výrazne nižšie poplatky ETF fondov oproti aktívne manažovaným podielovým fondom.

Daňové výhody

Od roku 2016 platí na Slovensku daňová výnimka pre cenné papiere, ktoré sú obchodované na regulovanom trhu. Medzi takéto cenné papiere patria aj ETF fondy. Pri ETF fondoch je dosiahnutý výnos oslobodený od dane, ak daný cenný papier máte v držbe aspoň 1 rok.

Pasívne fondy vedú nad aktívnymi v dlhodobom horizonte

Prax ukazuje, že z dlhodobého hľadiska aktívne manažované podielové fondy nedosahujú výkonnosť benchmarku. Zatiaľ čo ETF fondy, ktoré skladbu benchmarku kopírujú, majú rovnaký výnos ako benchmark. ETF fondy môžu byť teda ideálnym nástrojom na dlhodobé investovanie.

Široká diverzifikácia

Ako investor si môžete vybrať z tisícky ETF fondov na trhu, pričom väčšina je rizikovo diverzifikovaná už len svojim zložením. Čo to znamená? Triedy aktív ETF fondov môžu byť z rôznych odvetví, krajín a môže sa v nich obchodovať rôznymi menami.

Pomer a zloženie týchto fondov je široko diverzifikované za účelom čo najvyššieho zisku. Rizikovosť je ale v každom iná, preto sa oplatí pri výbere vhodných ETF poradiť so skúseným špecialistom, ktorý vám poskytne návod pre začiatočníkov, ako investovať peniaze.

Vysoká likvidita

Zaujímavá pre investorov je aj likvidita ETF fondov. Vybrať si svoju investíciu aj so ziskom si môžete v rozmedzí od 5 do 30 dní od zadania vašej požiadavky na výber.

Presnejšie to závisí od podkladového aktíva, v ktorom sú vaše prostriedky zainvestované. Aj to je rozdiel oproti podielovým fondom, kde je vstup a výstup investora o niečo komplikovanejší a zdĺhavejší.

Efektivita, dostupnosť

Jedným z najväčších plusov investovania do ETF fondov je ich efektivita a ziskovosť. Pri ETF fondoch môžete dosiahnuť zaujímavé výnosy, a to aj napriek tomu, že denne nesledujete burzu.

Vstupný kapitál do niektorých ETF fondov sa môže pohybovať v desiatkach eur,  takže na vstup do fondu nemusíte mať k dispozícii veľký finančný obnos.

Na záver

ETF fondy sú zaujímavým spôsobom investície. Touto formou sa dá sporiť napríklad aj na

budúcnosť svojich detí alebo na svoj lepší dôchodok. Je to jedna z najlepších foriem, ako sa dá poraziť inflácia, a zároveň vaše finančné prostriedky výhodne zhodnotiť.

Michal Horváth, Špecialista na optimalizáciu webov