Ešte predtým, než sa rozhodnete požiadať o úver, je vhodné, aby ste si toho naštudovali čo najviac. Investovaním času do týchto vedomostí vám ušetrí nezrovnalosti, nervy a banka vás bude brať o niečo serióznejšie, pretože bude vidieť, že si dáte na svojich peniazoch naozaj záležať. Poďme si teda prejsť základné pojmy a vysvetlime si ich krok po kroku.

Pojem č.1 – čo je to teda úver?

Úver je vzťah, v ktorom hospodársky subjekt poskytne peniaze inému subjektu za prísľub, že ich splatí naspäť aj s kompenzáciou (úrok).

Pojem č.2 – Kto je účastníkom úverového vzťahu?

Ako bolo spomenuté vyššie, účastníkmi úverového vzťahu je veriteľ a dlžník. Využíva sa aj pojem spotrebiteľ.

Veriteľ – banka alebo nebankovka, ktorá vám poskytne peniaze.

Dlžník – osoba (vy), ktorej banka poskytne peniaze, ktoré je následne povinná po určitom
dohodnutom čase vrátiť.

Úrok – poplatok, za ktorý banka poskytuje peniaze. Najčastejšie sa vyjadruje v %.

Pojem č.3 – Kto mi môže poskytnúť úver?

Na Slovensku sú na poskytovanie úverov oprávnené dve inštitúcie. Tými je:

  1. obchodná banka (ďalej banka)
  2. nebanková spoločnosť (ďalej nebankovka)

Pojem č.4 – Aký je hlavný rozdiel medzi bankou a nebankovkou?

Obchodná (komerčná) banka 

Banka je oficiálna, štátom potvrdená inštitúcia, ktorá poskytuje peňažné prostriedky na základe súhlasu od Národnej banky Slovenska (ďalej NBS).

Nebanková spoločnosť

Nebanková spoločnosť je alternatíva za banku, ktorá je taktiež pod prísnym dohľadom ministerstva financií a NBS.

Hlavný rozdiel medzi obchodnou bankou a nebankovkou spočíva zvyčajne v 2 veciach:

  1. čas potrebný na vybavenie úveru – v banke býva dlhší, v nebankovke kratší
  2. výška RPMN – v nebankovke je výška vyššia, v banke je kratšia.

RPMN – celková výška poplatkov, ktoré zaplatíte banke/nebankovke za poskytnutie úveru. Ide o najdôležitejší údaj, ktorý si pri poskytnutí úveru musíte všímať.

Pokračovanie nájdete v článku Základné pojmy, ktoré si osvojte pred požiadaním o úver – druhá časť.

pokračovanie časť č.2