Veľa klientov si často mýli tieto dva pojmy. Pri poistení majetku je dôležité poznať a uvedomiť si rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti, pretože každé jedno poistenie slúži na niečo iné. Neznalosť rozdielov medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti neraz vedie k problémom, pretože mnoho poistencov sa následne sťažuje na nevyhovujúce poistenie majetku a nedostatočné plnenie poistnej udalosti zo strany poisťovne. O to nepríjemnejšie sú prekvapení, keď zistia, že poisťovňa pre nich robí maximum – avšak oni si nedostatočne alebo nesprávne poistili svoj majetok. Aké sú teda rozdiely medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti?

Aký je rozdiel?

Jednoducho povedané, poistenie domácnosti slúži na poistenie toho, čo sa nachádza vo vašej domácnosti, teda nábytok, elektronika a podobne. Poistenie nehnuteľnosti kryje škody na stenách a múroch stavby.

Poistenie nehnuteľnosti

Pri poistení nehnuteľnosti sa poistenie vzťahuje na stavbu. Poistiť si môže dať byt, bytový dom ako aj rodinný dom. Poisťujú sa zabudované časti objektu, vonkajšie aj vnútorné. Poisťovne už dnes ponúkajú rôzne balíky, ktoré si majiteľ môže prispôsobiť podľa seba. Čo kryje poistenie nehnuteľnosti:
 • múry,
 • steny a stropy,
 • podlahy a dlažby,
 • zabudované kuchynské linky a pod.
Škody, ktoré rieši poistenie nehnuteľnosti:
 • spôsobené prírodnými živlami, ako napríklad víchrica, záplavy, búrky a iné,
 • spôsobené pádom alebo nárazom lietadla,
 • spôsobené explóziou vrátane výbuchu plynu,
 • vodovodné škody alebo škody pri elektrickom skrate,
 • škody na majetku, ktoré vznikli pri krádeži alebo v dôsledku vandalizmu.
Tip: Ak nemáte finančné prostriedky na vybavenie poistenia pre váš domov, informujte sa ako získať hypotéku.

finančné prostriedky na vybavenie poistenia pre váš domov

Poistenie domácnosti

Na rozdiel od poistenia nehnuteľností, ktoré chráni nehnuteľnú časť, poistenie domácnosti chráni jeho hnuteľnú časť. To znamená, že ide zväčša o zariadenie interiéru a rôzne časti jeho vybavenia. Aj tu si máte možnosť vybrať z rôznych ponúk a variantov. Čo kryje poistenie domácnosti:
 • akýkoľvek nábytok,
 • domáce spotrebiče,
 • šperky a iné cennosti ako peniaze, cenné listiny,
 • vzácne starožitnosti, umelecké diela.
Aké škody rieši poistenie domácnosti:
 • škody spôsobené živelnými pohromami,
 • škody spôsobené požiarmi či výbuchmi,
 • škody po vlámaní alebo spôsobené vandalmi,
 • poškodenia spotrebičov v dôsledku elektrického skratu,
 • krádež.
Tip: Odporúčame vám kombinovať poistenie nehnuteľnosti s poistením domácnosti a zabezpečiť vášmu domovu kompletnú poistnú ochranu, a to už pri kúpe nehnuteľnosti. Autor: Dominika Blchová