Podnikanie je činnosť, ktorá spočíva vo vytváraní, prevádzkovaní a rozvíjaní vlastnej firmy alebo organizácie. Podnikanie umožní realizovať vaše nápady alebo využiť zručnosti. Každá podnikateľská činnosť je však spojená s rizikami, výzvami, problémami a neistotami. Oplatí sa podnikať? Aké sú pre a proti podnikaniu?

Body k dobru pre podnikanie

Začať podnikať je jednoduché. Môžete si založiť online živnosť alebo osloviť firmu pre založenie s.r.o., ktorá vám nielen poradí ako založiť sro, ale vám tiež pomôže so všetkými administratívnymi krokmi. Ak chcete podnikať vo veľkom a nechcete ručiť za záväzky celým majetkom, založenie s.r.o. je výhodnejšie. Skvelou možnosťou je kúpiť založenú spoločnosť ready made s.r.o..

Podnikanie vám dáva slobodu rozhodovať o všetkom, čo sa týka vášho podnikania. Môžete preniesť do reality svoju víziu. Vy rozhodujete o rozpočte, pracovnom čase, tíme a o tom, v čom budete podnikať. Sami rozhodujete o tempe práce a časovom harmonograme. Sloboda je najväčším plusom podnikania.

Máte v rukách to, čo dosiahnete. Podnikanie vám dáva zodpovednosť za výsledky vášho podnikania. Môžete si stanoviť svoje vlastné meradlá úspechu, monitorovať a hodnotiť svoj výkon, analyzovať a riešiť svoje silné a slabé stránky. Budete samoukom, čo je niekedy zložité, ale tiež veľmi zaujímavé.

Podnikanie vám dáva príležitosť využiť a rozvíjať svoj potenciál, talent, kreativitu. Môžete tiež využiť a rozvíjať svoje nápady, zručnosti, vášne, záujmy a ciele. Nikto vám nebudete brániť v tom, čo chcete robiť, žiadny šéf a ani pravidlá. Tie si určujete sami. Začať podnikať je výzvou, či dokážete prekonať prekážky a neistoty. Konkurencia nikdy nespí. No na druhej strane čeliť výzvam a zvíťaziť vedie k veľkému zadosťučineniu.

Negatíva podnikania

Najväčším negatívom podnikania je neistota. Nemôžete si byť istí, či váš podnik bude úspešný a konkurencieschopný. Získať zákazníkov je v dnešnej presýtenej dobe ťažké. Ideálne je nájsť na trhu v dieru a zaplniť ju, k čomu potrebujete dobrý nápad a víziu.

Každé podnikanie, a to hlavne v začiatkoch, vyžaduje obetu. Obetu času, energie a peňazí. Musíte sa venovať svojmu podnikaniu na plný úväzok, často pracovať dlhé hodiny, víkendy, sviatky. Do podnikania je nutné investovať vlastné peniaze, riskovať úspory či majetok. Podnikanie je veľký nátlak, stres a niekedy aj frustrácia.

Počas podnikania ste zodpovední nielen za seba, ale tiež za zamestnancov. Všetky rozhodnutia sú len na vás. Odmeňovať, ale tiež kritizovať a prepúšťať ľudí je nesmierne stresujúce. K tomu všetkému na vás bude striehnuť konkurencia a využije každú vašu chybu vo svoj prospech. Musíte sa neustále snažiť o to, aby ste boli lepší ako ostatní.

Autor: Gabriela Kudláčová