V tejto časti sa pozrieme na proces vybavovania úveru a povieme si, ktoré doklady si od vás bude banka vyžadovať v prípade, ak žiadate o bežný úver, alebo hypotéku.

Pojem č. 10 – Ako prebieha vybavenie o úver? 

Ešte predtým, než navštívite osobne banku a rozhodnete sa požiadať o úver je vhodné, aby ste mali zo sebou určité doklady. Tie závisia od toho, či žiadate o bežný spotrebiteľský úver/pôžičku, alebo hypotéku.

Doklady pri pôžičke

Spotrebný úver 

Podmienky poskytnutia spotrebného úveru má každá banka nastavené osobitne. Štandardne sa využíva doklad o príjme, v niektorých bankách/nebankovách sa však dá získať bezúčelový úver, ku ktorému stačí priložiť iba čestné vyhlásenie.

Mikropôžičky a pôžičky pred výplatou 

Tieto typy úveru sú špecializované najmä v nebankovkách a zvyčajne sa dajú vybaviť takmer okamžite, iba s občianskym preukazom.

Doklady pri hypotéke

Hypotéka je, čo sa týka z hľadiska vybavenia, najnáročnejšia a banka si pri nej vyžaduje kompletnú administratívu. Pre získanie hypotéky potrebujete niekoľko typov dokladov:

 1. doklady o príjme,
 2. doklady o preukázaní účelu hypotéky,
 3. doklady o majetku.
 1. Doklady o príjme: 
 • výpisy z bankového účtu,
 • potvrdený doklad o príjmoch od zamestnávateľa, alebo daňové priznanie, pokiaľ ide o živnostníka či s.r.o.,
 • doklady potvrdzujúce ďalší príjem, ktorý je schválený bankou.
 1. Doklady o preukázaní účelu hypotéky:
 • zmluva o dielo,
 • kúpna zmluva,
 • zmluva o budúcej kúpnej zmluve,
 • ďalšie doklady vyžadované pri určitom type hypotéky (projekt, faktúry a podobne).
 1. Doklady o majetku: 
 • list vlastníctva k zakladanému majetku,
 • návrh na vklad záložného práva,
 • list vlastníctva k zakladanému majetku. 

Všeobecne platí, že čím dlhšie trvá vybavenie jednotlivých dokladov, tým dlhšie trvá schvaľovací proces.

Gratulujeme! Teraz už poznáte základné pojmy, ktoré by ste mali ovládať ešte predtým, než sa rozhodnete požiadať o úver. Dúfame, že vám tieto informácie pomôžu rozhodnúť sa správne.

 

späť na časť č. 6