Od 1. januára 2017 sa k dostupným právnym podnikania pridala jednoduchá spoločnosť na akcie, ktorá sa označuje skratkou j.s.a. V čom sa tento typ spoločnosti líši od tých ostatných? Pre koho je vhodná? Odpovede na tieto otázky nájdete v tomto článku.

Jednoduchá spoločnosť na akcie je princípom svojho fungovania podobná akciovým spoločnostiam, ktoré majú základné imanie 25 000 eur. Nový právny typ podnikania však umožňuje vytvárať spoločnosti so základným imaním už od 1 eura.

Preto sa dá predpokladať, že jednoduchá spoločnosť na akcie bude hlavne zaujímavou alternatívou k spoločnostiam s ručením obmedzeným. V tom, ako tieto typy spoločností fungujú a kto v nich má rozhodovacie práva, sú však podstatné rozdiely.

Hlavným dôvodom vytvorenia je podpora startupovej scény

Primárnym cieľom jednoduchej spoločnosti na akcie je vytvoriť typ spoločnosti, ktorý by bol vhodný pre začínajúcich podnikateľov, ktorí majú veľmi dobré nápady, no nemajú potrebný kapitál. Pri akciovej spoločnosti je vstup investorov do spoločnosti jednoduchý, no kvôli vysokému základnému imaniu nie je táto forma podnikania dostupná všetkým podnikateľom. Práve j.s.a. má tento problém vyriešiť.

Výhody jednoduchej spoločnosti na akcie

Jednoduchá spoločnosť na akcie má v porovnaní s klasickými spoločnosťami typu s.r.o. alebo a.s. svoje výhody:

  • Základné imanie už od 1 eura.
  • Jednoduchá spoločnosť na akcie nemusí mať dozornú radu. Klasické akciové spoločnosti ju mať musia, pričom v menších spoločnostiach môže byť problém nájsť jej členov, ktorí musia byť minimálne traja a nemôžu zároveň zastávať v spoločnosti iné dôležité funkcie.
  • V j.s.a. je možné stanoviť práva a povinnosti spojené s jednotlivými typmi akcií. Spoločnosť môže vydávať akcie s osobitnými právami, pričom tieto práva nie sú nijako obmedzené Obchodným zákonníkom.
  • V j.s.a. môže byť obmedzená alebo zakázaná prevoditeľnosť akcií. Zakladatelia sa môžu rozhodnúť prevoditeľnosť obmedziť a zabrániť tak vstupu príliš veľkého množstva akcionárov do spoločnosti. Tí by totiž mohli rozdeliť rozhodovaciu právomoc medzi príliš veľké množstvo subjektov a spôsobiť tak komplikácie pri rozhodovaní.
  • Jednoduchá spoločnosť na akcie si môže vo svojich stanovách určiť dôvody svojho zrušenia. Tieto dôvody nie sú nijako obmedzované Obchodným zákonníkom.

Je jednoduchá spoločnosť na akcie pre každého? Rozhodne nie. Táto právna forma podnikania je akýmsi hybridom medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným a akciovou spoločnosťou. Práve tento hybrid však obsahuje kombináciu výhod a nevýhod, ktoré môžu byť pre niektorých podnikateľov veľmi zaujímavé.