Ochranná známka je nadčasovým nástrojom pre ochranu vašej značky a je základným pilierom ochrany duševného vlastníctva, a to či už ste jednotlivec alebo firma. Najčastejšou otázkou, a to berúc do úvahy, že ochrannú známku riešia najmä podniky v začiatkoch ich podnikania, je „Aká je cena registrácie ochrannej známky?“. Preto si v tomto článku spravíme stručný prehľad o tom, aké sú náklady spojené s registráciou ochrannej známky a v stručnosti objasníme, prečo je táto investícia (registrácia ochrannej známky) dôležitá pre váš podnik.

Faktory ovplyvňujúce cenu registrácie ochrannej známky

Cena registrácie ochrannej známky nie je pevne stanovená a môže sa líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov. Medzi hlavné faktory patrí územný rozsah ochrany, počet tried tovarov a služieb, v ktorých chcete ochrannú známku registrovať a právne služby súvisiace s procesom registrácie.

Geografický rozsah ochrany

Rozhodnutie, či chcete ochrannú známku registrovať len v jednej krajine, v Európskej únii, alebo medzinárodne, má významný vplyv na konečné náklady. Každá z týchto možností má rôzne poplatky a postupy.

Triedy tovarov a služieb

Cena registrácie ochrannej známky závisí aj od počtu tried tovarov a služieb, pre ktoré sa ochranná známka registruje. Každá ďalšia trieda môže znamenať zvýšenie celkových nákladov na úradné poplatky.

Právne služby

Profesionálne právne služby, hoci nie sú povinné, môžu výrazne zjednodušiť a zefektívniť proces registrácie, a v konečnom dôsledku aj ušetriť financie prihlasovateľa známky tým, že bude proces podstatne jednoduchší, prehľadnejší a bude vás stáť menej času. Náklady na tieto služby sa líšia v závislosti od komplexnosti prípadu a konkrétnej advokátskej kancelárie.

Prečo je investícia do ochrannej známky dôležitá?

Napriek nákladom spojeným s registráciou ochrannej známky, je to investícia, ktorá sa dlhodobo oplatí. Ochranná známka zabezpečuje, že vaša značka bude chránená pred neoprávneným použitím a zneužitím, čím posilňuje vaše postavenie na trhu a chráni vaše duševné vlastníctvo. Registrácia má aj mnohé ďalšie výhody.

Cena registrácie ochrannej známky môže byť rôzna v závislosti od viacerých faktorov. Pri rozhodovaní o investícii do ochrannej známky je potrebné zvážiť všetky tieto aspekty a zamerať sa na dlhodobé výhody, ktoré registrácia prináša. Štandardne pri aktuálnych cenách platí, že registrácia ochrannej známky v SR vás vyjde do 500 EUR, v EÚ okolo 1500 EUR a cena medzinárodných zápisov ochranných známok alebo dizajnov už závisí od konkrétnych krajín, v ktorých si zvolíte medzinárodnú ochranu.

Využitie služieb skúseného advokáta špecializujúceho sa na duševné vlastníctvo môže byť rozhodujúce pre úspech celého procesu a zabezpečenie efektívnej ochrany vašej značky.