Mnoho majiteľov menších podnikov si neuvedomuje dôležitosť online marketingu pre ich podnikanie. Väčšina si buď nevie nájsť čas, alebo to považujú za zbytočnosť. Zhrnieme si hlavné dôvody, prečo riešiť online marketing, prečo je dôležitá reklama na Google a prečo je vhodné prenechať spravovanie kampaní profesionálom.

Vaši zákazníci sú online

V dnešnej dobe už viac ako polovica zákazníkov robí internetový prieskum pred objednaním tovaru alebo služby, návštevou reštaurácie, a podobne. Zanedbávanie online marketingu vás môže ukrátiť o veľkú časť potenciálnych zákazníkov, ktorí sa na základe online prieskumu nakoniec rozhodnú pre konkurenciu. Zákazníkov je navyše možné osloviť nielen, keď aktívne vyhľadávajú vaše produkty alebo služby. Reklamu je možné zobrazovať na väčšine webov, na sociálnych sieťach aj vo videách na YouTube, kde môžete potenciálnych zákazníkov upozorniť na novú akciu, novú kolekciu produktov, a podobne.

Internet je otvorený stále

Internet sa stal každodennou súčasťou života pre väčšinu ľudí. Mnohí si život bez internetu ani nedokážu predstaviť. Využívajú ho v práci, v škole aj vo voľnom čase. Čím ďalej viac uprednostňujú online nakupovanie na zopár kliknutí.

Pred nákupom strávia čas porovnávaním produktov, čítaním recenzií o výrobkoch alebo o predávajúcom. Preto je dôležité byť tam, kde vás zákazníci hľadajú.

Reklama na Google

V našej krajine takmer v každom prípade vyhľadávajú používatelia prostredníctvom Google. Z výsledkov vyhľadávania získajú najviacej kliknutí stránky zobrazené na prvých pozíciách. V nadpolovičnej väčšine prípadov neprejdú používatelia ani na druhú stránku s výsledkami vyhľadávania. Snahou marketérov je dostať klienta na popredné pozície pri relevantných vyhľadávaniach. Na prvých 4 pozíciách sa môže zobraziť platená PPC reklama. Táto skratka znamená pay per click čo vyjadruje spôsob, akým sa za reklamu platí. Neplatíte teda za zobrazenie reklamy, ale len v tom prípade, ak na ňu používateľ klikne.

Napísanie textu reklamy je však len špičkou ľadovca pri práci na kampani. Predchádza tomu mnoho procesov od naplánovania štruktúry kampaní, cez dôkladný prieskum výrazov, ktoré používatelia vyhľadávajú, cez prácu s kľúčovými slovami, až po pridanie rozšírení reklám, ktoré do reklám pridávajú nielen ďalšie informácie a opticky ich zväčšujú, ale majú tiež podiel na nižšej cene za kliknutie na reklamu.

Spravovať si PPC reklamu sám alebo to prenechať profesionálom?

Svet online marketingu sa neustále vyvíja. Všetky procesy a marketingové nástroje sa neustále optimalizujú. Pribúdajú nové typy kampaní, nové spôsoby oslovenia zákazníkov online, vyvíjajú sa nové nástroje, ktoré umožnia marketérom efektívnejšiu optimalizáciu kampaní. Vyvíjajú sa nové stratégie online marketingovej komunikácie šité na mieru klientom.

Optimalizácia kampaní je dlhodobý a nevyhnutný proces. Ide o analýzu kampaní do najmenších detailov, hľadanie nových relevantných používateľov a filtrovanie nerelevantných, optimalizáciu návratnosti investícií do kampaní, hľadanie nových spôsobov, ako osloviť potenciálnych zákazníkov, a mnoho ďalších procesov.

V marketingových agentúrach je možné využívať potenciál kampaní na maximum. Neustále sledujú a testujú novinky, vymieňajú si nadobudnuté vedomosti a skúsenosti a snažia sa tak vyťažiť vždy maximum z kampaní. Agentúry patriace medzi kľúčových partnerov Google majú možnosť užšej spolupráce, prístup k novinkám a k ich testovaniu pred ostrým spustením pre všetkých klientov. Zúčastňujú sa tiež rôznych školení, kde neustále rozvíjajú svoje vedomosti svojho tímu.

Agentúra so skúsenými marketérmi dokáže minimalizovať plytvanie prostriedkov na online kampane, identifikovať a privádzať na web najrelevantnejších používateľov a generovať čo najvyšší zisk pre klienta.

Možností ako osloviť používateľov je skutočne mnoho. Od reklám vo výsledkoch vyhľadávania cez bannery umiestnené na rôznych weboch, video reklamu, cenové porovnávače, natívnu reklamu, remarketing a dynamický remarketing až po sociálne siete.

Mať neustále aktuálne vedomosti a dostatočné skúsenosti si vyžaduje veľa času. Je na zváženie, či je na tieto aktivity priestor v rámci firmy, alebo je lepšie zveriť PPC reklamu skúseným marketérom v agentúre. Tí vám dokážu okrem nastavenia a optimalizácie kampaní poskytnúť aj rôzne odporúčania pre dosahovanie čo najlepších výsledkov vášho podnikania.