Aj v roku 2017 môžu ľudia vo veku do 35 rokov využiť štátny príspevok k hypotékam pre mladých. V tomto článku nájdete všetky potrebné informácie o tomto príspevku, ako aj to, ako sa podmienky jeho získania v roku 2017 zmenili.

Získať môžete úrok znížený o 3 % p.a. až na 5 rokov

Ak sa rozhodnete získať štátny príspevok, na prvých 5 rokov splácania hypotéky získate úrok znížený až o 3 % p.a. Je teda možné, že sa počas týchto 5 rokov dostanete až na hranicu nulového úroku. Konkrétny prípad samozrejme závisí na ponuke jednotlivých bánk.

Na financovaní tohto úroku sa podieľa štát spoločne s bankou, ktorá hypotéku poskytuje:

  • 1 % pokryje samotná banka
  • 2 % pokryje štát

Príspevok je možné získať maximálne na sumu 50 tisíc eur a zároveň vo výške maximálne 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. V prípade vyššej hypotéky sa hodnota nad rámec týchto obmedzení úročí klasickou úrokovou sadzbou. Zároveň platí, že štátny príspevok pre mladých je možné využiť iba na 1 hypotéku súčasne.

Od 1. januára 2017 sa hranica na získanie príspevku znížila

Zvýhodnenú hypotéku nemôže získať každý človek mladší ako 35 rokov. Existuje tu obmedzenie príjmu žiadateľa, ktorý nemôže byť vyšší ako 1,3-násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy. Toto obmedzenie sa prehodnocuje začiatkom každého štvrťroku.

Od 1.1.2017 je hranica na získanie príspevku k hypotéke 1155,70 €, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zníženie o 12 €. Pri posudzovaní žiadateľov sa zohľadňuje priemerný mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok. V prípade, že o hypotéku žiada manželský pár, ich spoločný priemerný mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok mohol byť maximálne 2311,40 €.

Hranica príjmu sa posudzuje na začiatku každého kalendárneho štvrťroku. Dňa 1. apríla 2017 sa táto hodnota opäť zmení.

Podmienky sú v každej banke odlišné

Pri zvažovaní získania štátneho príspevku na hypotéku sa informujte vo viacerých bankách. Tento príspevok síce vychádza z toho istého zákona, no každá banka k nemu pristupuje odlišne. S odlišnými podmienkami sa líši aj výhodnosť jednotlivých hypoték. Dostatočne sa informujte, aby ste pri výbere urobili správne rozhodnutie.