Hypotekárny trh sa pre spotrebiteľov v posledných rokoch vyvíjal veľmi priaznivo. Postupne klesali úrokové sadzby, vďaka čomu si hypotéky mohla dovoliť stále väčšia časť populácie Slovenska. Kvôli neustálemu rastu zadlžovania slovenských domácností však prichádzajú nové zmeny, ktoré majú tento rast obmedziť.

Obmedzenie pomeru výšky hypotéky a celkovej hodnoty nehnuteľnosti

V minulosti boli relatívne časté hypotéky, ktoré pokrývali celú hodnotu nehnuteľnosti. Ukazovateľ LTV (Loan To Value, pomer výšky hypotéky a hodnoty nehnuteľnosti) týchto hypoték je na úrovni 100 %.

Národná banka sa však rozhodla ukazovateľ LTV od marca 2017 obmedziť. Podľa jej nariadenia by maximálne 40 % poskytnutých hypoték malo mať LTV v rozmedzí od 80 % do 100 %. Táto zmena by mala tzv. 100-percentné hypotéky veľmi výrazne obmedziť, prípadne úplne odstrániť z trhu. Hypotéky s LTV od 90 % do 100 % by mali tvoriť iba 10 % celkového objemu hypoték.

Táto zmena sa dotkne najmä mladých a chudobnejších ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť veľkú časť kúpy, stavby alebo rekonštrukcie nehnuteľnosti financovať z vlastných zdrojov.

Finančný vankúš a tzv. stress test

K zmenám dôjde aj v oblasti posudzovania schopnosti žiadateľa o hypotéku splácať svoj úver. Klientovi by malo po odpočítaní pravidelných mesačných splátok a životného minima ostať aspoň 20 % disponibilného príjmu. Táto časť príjmu sa označuje ako finančný vankúš a ide vlastne o rezervu, ktorú človek nepotrebuje na život ani na splátky hypotéky. Na začiatku bude jeho požadovaná hodnota iba vo výške 5 % disponibilného príjmu, no postupne sa bude zvyšovať až na spomínanú hodnotu 20 %.

Okrem toho budú banky vykonávať tzv. stress test, v ktorom overia, či by bol klient schopný hypotéku splácať aj po pripočítaní 2 % k ročnej úrokovej sadzbe. Ak bude klient žiadať o hypotéku s úrokovou sadzbou napr. 1,7 %, banka si overí, či by bol schopný splácať aj hypotéku s úrokom 3,7 %. Podobný stress test banka aplikuje aj na úvery, ktoré sa momentálne nachádzajú v úverovom registri klienta.

Detailnejšie posúdenie príjmu

Predĺži sa aj kontrolované obdobie pri posudzovaní príjmov klienta, konkrétne z 3 mesiacov na 6 mesiacov. Niektorých bánk sa však táto zmena nedotkne, pretože mnohé už teraz kontrolujú príjem žiadateľov za posledných 6 či dokonca 12 mesiacov.

Zmeny sa už začínajú aplikovať

Väčšina zmien, o ktorých sme písali v tomto článku, sa mala začať aplikovať od marca roku 2017. Tieto zmeny teda už nadobudli platnosť. Avšak, viaceré obmedzenia (hodnota LTV a finančného vankúša) sa budú postupne zvyšovať, vďaka čomu môžete mať teraz vyššiu šancu na získanie výhodnej hypotéky, ako napríklad o pár mesiacov.

Ak teda uvažujete nad kúpou, stavbou alebo rekonštrukciou nehnuteľnosti, odporúčame vám možnosť získať hypotekárny úver využiť čo najskôr.