Množstvo poistných produktov na trhu často vedie k tomu, že objavíme niečo zaujímavejšie či výhodnejšie. Tak je tomu aj v prípade povinného zmluvného poistenia. Ak chcete zmeniť poisťovňu, musíte podať výpoveď pzp. Vypovedanie pôvodnej zmluvy však má svoje pravidlá, ktoré musíte dodržať. Čo vás teda čaká a čo nesmie vo výpovedi chýbať?

Pohyb medzi poisťovňami nastáva predovšetkým na jeseň, čo však má svoj dôvod. Ak totiž chcete podať výpoveď pzp z osobných dôvodov, musíte tak spraviť najneskôr 6 týždňov pred výročím zmluvy, ak sa vaše poistné obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom.

Pre motoristov, ktorí majú pzp uzatvorené na kalendárny rok, je dôležitý dátum 18. november. Práve dovtedy musia doručiť poisťovni písomnú výpoveď pzp.

Tento dátum upravuje Zákon č. 381/2001 Z. z. o PZP a § 800, ods. 1 Občianskeho zákonníka. Preto v tomto období aj samotné poisťovne prichádzajú s výhodnými ponukami, aby si získali nových klientov a samozrejme udržali tých starých. V tomto čase zjednáte najlepšie podmienky.

Iné dôvody na výpoveď pzp:

  • Ak dôjde k zmene majiteľ auta, teda ho predáte.
  • Ak zanikne predmet poistenia napríklad vyradením vozidla z evidencie, jeho krádežou či zničením pri havárii.
  • Uplynutie poistnej doby
  • Dohoda medzi poistníkom a poisťovňou.
  • Neuhradenie splátky v stanovenom termíne

Výpoveď pzp môže podať vždy len poistník, ktorý je uvedený na zmluve, prípadne osoba, ktorej udelil plnú moc.

Ako na to?

  1. Pripravte si písomný list poisťovni, ktorý obsahuje okrem klasický údajov, ako je meno či adresa, aj názov a adresu vašej poisťovne, číslo zmluvy, dôvod výpovede, deň začiatku poistenia, značku a model vozidla a číslo ŠPZ. Niektoré poisťovne majú už pripravený takýto formulár.
  2. V prípade, že dôvod na výpoveď pzp je iný ako výročie zmluvy, tak musíte priložiť aj dokumenty, ktoré dokazujú oprávnenie výpovede.
  3. List nezabudnite podpísať a doručiť poisťovni. Musí ísť vždy o originálny podpísaný list, takže na fax či email zabudnite. Môžete ho doručiť poštou. Výpoveď pzp však musí byť v hraničný dátum už v poisťovni, pečiatka pošty nestačí.