Momentálna situácia s koronavírusom môže mať rôzne negatívne dôsledky. Jedným z nich je aj obava z výpovede v práci. Pracovný pomer tak môže skončiť rôzne. Nárok na podanie výpovede má zamestnávateľ, ale aj zamestnanec.

V článku sa dozviete na čo by ste si mali dať pozor pri výpovedi.

Spôsoby ukončenia pracovného pomeru

V prvom rade by ste mali vedieť, že pracovný pomer môže byť ukončený (aj zo strany zamestnávateľa):

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Dohoda musí mať písomnú formu a jedno vyhotovenie by vám mal zamestnávateľ odovzdať.

Ak vám počas pandémia nieje schopný prideliť prácu (nadbytočnosť), môže to byt’ pre neho prekážkou. V takom prípade má zamestnávateľ povinnosť vyplatiť vám odstupné. V dohode by mal byt’ uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru.

Pozor! Bez uvedenia dôvodu v dohode, nemusí vzniknúť nárok na odstupné.

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Výpoveď musí byť tiež zhotovená v písomnej forme a musí vám byť doručená aj s uvedením dôvodu ukončenia pracovného pomeru. Vaša výpovedná doba tak bude závisieť od toho, ako dlho ste v zamestnaní pracovali:

  • menej ako 1 rok – výpovedná doba je 1 mesiac,
  • najmenej 1 rok a menej ako 5 rokov – výpovedná doba je 2 mesiace,
  • najmenej 5 rokov – výpovedná doba je 3 mesiace.

Taktiež máte nárok na odstupné, ak pracovný pomer trval:

  • viac ako 2 roky a menej ako 5 rokov – máte nárok na odstupné vo výške 1x-mesačného zárobku,
  • viac ako 5 rokov a menej ako 10 rokov – máte nárok na odstupné vo výške 2x-mesačného zárobku,
  • viac ako 10 rokov a menej ako 20 rokov – máte nárok na odstupné vo výške 3x-mesačného zárobku,
  • viac ako 20 rokov – máte nárok na odstupné vo výške 4x-mesačného zárobku.

Vedeli ste, že…

… zamestnávateľ vám nesmie dať výpoveď, ak ste na PN-ke, ste povolaný na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo ak ste na rodičovskej alebo materskej dovolenke.

Okamžité ukončenie pracovného pomeru

Zamestnávateľ s vami nemôže okamžite skončiť pracovný pomer len kvôli koronavírusu. Resp. len vo výnimočných prípadoch. A to vtedy ak ste, ako zamestnanec boli odsúdený pre trestný čin alebo ste závažne porušili pracovnú disciplínu. Koronavírus by, preto sám o sebe nemal byt’ dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru. Aj tu sa vyžaduje písomná forma výpovede a uvedenie presného dôvodu ukončenia pomeru.

Tip: Ak chcete dať výpoveď vy, prečítajte si ako podať žiadosť o skončenie pracovného pomeru.

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Ak sa práve nachádzate v skúšobnej dobe, zamestnávateľ s vami môže pracovný pomer v čase koronavírusu ukončiť, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Ako ďalej?

Keď prídete o prácu, nie vždy je ľahké sa s tým vysporiadať. Po výpovedi v práci však nevešajte hlavu a myslite pozitívne:

  • Prihláste sa na úrade práce
  • Oboznámte sa o tom, aké sú vaše práva, čo sa týka zmluvy so zamestnávateľom
  • Kontaktujte vaše okolie a informujte sa o prípadných pracovných ponukách alebo o tom, ako začať podnikať v dobe koronavirusu.

Autor: Dominika Blchova