V predchádzajúcom článku sme začali so základnými pojmami, ktoré by ste mali ako žiadateľ o úver požiadať. Vysvetlili sme si, čo je to úver, úverový vzťah, odkiaľ môžete úver získať a aký je rozdiel medzi obchodnou bankou a nebankovou spoločnosťou. V druhej časti sa pozrieme na to, o aký úver môžete požiadať a zameriame sa na krátkodobé úvery.

Pojem č.5 – O aký úver môžem požiadať?

Úvery sa rozlišujú podľa doby splatnosti:

  1. krátkodobé úvery – doba splatnosti je < ako 1 rok.
  2. strednodobé úvery – doba splatnosti je viac ako 1 rok, ale menej ako 5 rokov.
  3. dlhodobé úvery – doba splatnosti je viac ako 5 rokov

Krátkodobé úvery

Kontokorentný úver

V praxi predstavuje povolené prečerpané množstvo vašich disponibilných zostatkov na bežnom účte. Inak povedané, pokiaľ sa na vašom bankovom účte dostanete na nulu a rozhodnete sa čerpať ďalšie peniaze do mínusu, beriete od svojej banky kontokorentný úver.

Mikropôžička alebo pôžička na počkanie

Novodobý typ úveru, ktorý sa objavil spolu s nebankovými spoločnosťami. Ide zvyčajne o malú sumu, poprípade úver, ktorý sa dá vybaviť v priebehu 24 hodín. Hoci to znie veľmi dobre, háčik tkvie v tom, že tento úver preplatíte nebankovke na úrokoch viac peňazí, ako by ste za rovnakú sumu zaplatili banke.

Kreditná karta 

Kreditná karta sa často zamieňa s klasickou debetnou kartou, ktorú používate na výber svojich prostriedkov z účtu. Rozdiel je, že kreditná karta slúži priamo na čerpanie cudzích (bankových) peňažných zdrojov, ktoré ste povinný do určitého dátumu vrátiť naspäť aj spolu s úrokom.

Eskontný úver

Eskontný úver je určený podnikateľským osobám resp. konkrétnym firmám. Princíp spočíva v tom, že banka nakúpi od klienta zmenku pred lehotou ich splatnosti, ktorá je znížená o sumu úroku. V deň splatnosti banka požiada majiteľa zmenky o vyplatenie.

Lombardný úver

Podobne ako pri hypotéke, ku ktorej sa dostaneme neskôr, lombardný úver sa získava na základe poskytnutia zálohy banke. Zálohou môže byť hnuteľný majetok a práva. Banka však neposkytne výšku úveru v plnej sume zálohy z dôvodu možného opotrebenia a následným znížením hodnoty. V praxi sa podľa zálohy rozlišuje lombardný úver na:

  1. drahé kovy a nehnuteľnosti,
  2. pohľadávky
  3. dobre obchodovateľný tovar
  4. cenné papiere

Pokračovanie nájdete v článku Základné pojmy, ktoré si osvojte pred požiadaním o úver – tretia časť.

späť na prvú časť 

pokračovanie časť č. 3