Každý začínajúci podnikateľ ide do svojho biznisu s nadšením a veľkými plánmi. Nie vždy sa mu ich však podarí naplniť. Čo robiť, keď  podnikanie nevyjde podľa našich predstáv? Zrazu je pred nami dôležitá otázka: “Predám firmu alebo ju dám radšej do likvidácie?”

Likvidácia firmy môže začať

Na to, aby mohla likvidácia vašej firmy vôbec začať, je potrebné splniť všetky záväzky.  A teda, ak nemáte splatené podlžnosti, firma do likvidácie ísť nemôže, ale čaká ju konkurz. Následne, až keď žiadne dlhy nemáte, môžete zvolať valné zhromaždenie, na ktorom odsúhlasíte likvidáciu a určíte likvidátora, ktorý bude spoločnosť zastupovať počas tohto procesu.

Oznámenie o likvidácii

Povinnosťou likvidátora je oznámiť túto informáciu príslušnému daňovému úradu, taktiež sociálnej a zdravotnej poisťovni. Všetky tieto inštitúcie si na základe jeho oznamu overia, či voči nim nemáte žiadne podlžnosti, ktoré by bolo treba uhradiť, pričom celý proces preverovania trvá zhruba tri mesiace. Ak nikomu nič nedlhujete, zvolá sa ďalšie valné zhromaždenie, na ktorom sa vypracuje likvidačná súvaha a dohodnete sa na delení speňaženého majetku s.r.očky. Následne je ešte nutné opätovne skontaktovať daňový úrad a až potom môžete požiadať o vymazanie firmy z ORSR. Okrem daňového úradu však o to musíte požiadať ešte aj colný úrad a obec či mesto, v ktorom má vaša firma oficiálne sídlo.

Ako vidíte, je to proces zložitý a zdĺhavý, ako keď ste sa odhodlali kúpiť s.r.o. Avšak aj tu existujú možnosti, ako si to uľahčiť.

Zverte likvidáciu vašej firmy profesionálom

Podobne, ako je možné kúpiť si už založenú ready-made s.r.o. platcu dph, bez akejkoľvek zaťažujúcej ekonomickej histórie,  s ktorou možno podnikať rýchlo a bez byrokratických ťahaníc, podobne aj pri likvidovaní firmy je možnosť obrátiť sa na odborníkov, ktorí všetko absolvujú za vás. Čoraz populárnejšie je predať firmu spoločnostiam, ktoré ich následne odpredajú ďalej. Vy sa tým pádom zbavíte poplatkov za daňovú licenciu bez toho, aby ste museli spoločnosť komplikovane likvidovať, ba ešte za to dostanete aj zaplatené. Celkom zaujímavé, čo poviete?