Pred založením eseročky vás iste trápi veľa otázok, ktoré majú zásadný vplyv na rozhodnutie, či vstúpiť, alebo nie do tejto formy podnikania. Podľa prieskumov potenciálnych podnikateľov odrádzajú hlave byrokratické postupy a strach, že v priebehu zakladania spravia zásadné chyby, ktoré proces vzniku spoločnosti predĺžia. Prinášame vám odpovede na päť najčastejších otázok ohľadom založenia s.r.o..

1. Čo je prekážkou pre založenie eseročky?

Založenie s.r.o. je umožnené všetkým bezúhonným ľuďom starším ako 18 rokov. Zakladateľom spoločnosti môže byť jedna a maximálne 50 osôb. Prekážkou pre založenie eseročky je, ak máte nasledujúce dlhy: v sociálnej poisťovni, na daňovom úrade alebo je proti vám vedené exekučné konanie. Dávajte si pozor na to, že aj konateľ nesmie mať na krku exekúciu.

2. Ako sa vyberajú predmety podnikania?

Predmety podnikania si premyslite ešte pred založením eseročky. Ich zoznam nájdete na internetových stránkach Ministerstva vnútra. Predmety podnikania sa registrujú na živnostenskom úrade a delia sa na voľné, viazané a remeselné. Na registráciu viazaných a remeselných živností musíte doložiť potvrdenie o odbornej spôsobilosti. V počte zapísaných predmetov podnikania nie ste obmedzení.

3. Ako je to so sídlom podnikania?

Jednou z nevyhnutných formalít pre založenie s.r.o. je sídlo podnikania. Sídlo podnikania môže byť totožné s vašim trvalým pobytom, môže ísť o bytové či nebytové priestory a veľmi populárne sú virtuálne sídla spoločností. So zapísaním sídla spoločnosti musí písomne súhlasiť majiteľ nehnuteľnosti.

4. Čo všetko potrebujem pre úspešný zápis do obchodného registra?

Dokumenty potrebné k zapísaniu do obchodného registra sú nasledovné: zakladateľská alebo spoločenská zmluva, vyhlásenie o splatení vkladu, živnostenské oprávnenie, podpisové vzory.

5. Koľko peňazí budem potrebovať na založenie s.r.o.?

Prvotné finančné náklady na založenie s.r.o. závisia od toho, či sa pustíte do založenia svojpomocne, alebo oslovíte firmu. Vďaka možnosti elektronickej komunikácie s úradmi je založenie eseročky cez firmu lacnejšie. Veľmi výhodná a rýchla je možnosť kúpy už existujúce firmy ready made s.r.o.. Týmto spôsobom ušetríte čas a získate firmu, ktorá má vybudované meno.