Zo všetkých foriem podnikania je časovo a finančne najmenej náročné získanie živnostenského oprávnenia. Ak nepredpokladáte, že sa vaše podnikateľské aktivity rozšíria, tak práve živnosť je pre vás ako stvorená. Živnostníci však musia počas svojej činnosti čeliť mnohým nástrahám, ktoré im doslovne znechucujú každodenné aktivity. Viete, aké nástrahy vás čakajú počas živnostenského podnikania?

Založiť živnosť je otázka jedného dňa

Založenie živnosti nie je finančne ani časovo tak náročné ako napríklad založenie s.r.o.. Spomínané dve formy podnikania sú na Slovensku najviac rozšírené. Živnostník môže svoje podnikateľské aktivity realizovať na základne vydaného živnostenského oprávnenia. Oprávnenie vydáva živnostenský úrad v mieste vášho bydliska. Začať podnikať ako živnostník môže každý človek po dosiahnutí veku 18 rokov a po preukázaní trestnej bezúhonnosti výpisom z registra trestov. Ak spĺňate uvedené podmienky, smiete o vydanie živnostenského oprávnenia požiadať osobne alebo elektronicky (len v prípade vlastníctva občianskeho preukazu s čipom). Následne vás čaká vyplnenie jednoduchého formulára. Pozor na to, že živnosti sa delia na voľné, viazané a remeselné. Jedine na voľné živnosti je možné získať oprávnenie bez dodatočných potvrdení. Za každú živnosť sa platí správny poplatok (v prípade elektronickej žiadosti sú voľné živnosti od poplatku oslobodené). Posledným krokom je získanie daňového identifikačného čísla na príslušnom daňovom úrade. Založiť si živnosť dokážete aj sami. Na založenie s.r.o. vám odporúčame osloviť firmu, ktorá sa zakladaním a poradenstvom zaoberá.

Nástrahy živnostenského podnikania

Živnostník má počas podnikania od štátu hádzané polená pod nohy. Preto sa časom veľa živnostníkov rozhodne svoje podnikanie zmeniť na s.r.o.. Ak sa aj vy rozhodujete pre zmenu, možnosťou je kúpa už existujúcej spoločnosti tzv. ready made s.r.o.. Na čo by ste si pri živnosti mali dávať pozor?

  • V prípade, že sa vám nebude v podnikaní dariť, ručíte za záväzky i straty celým svojim majetkom. Môžete prísť o auto, dom i úspory.
  • Bohužiaľ je na Slovensku živnostník zaťažený veľkými odvodmi. Minimálne odvody sú pre rok 2022 nasledovné: do sociálnej poisťovne je nutné odvádzať 187,78 eura (pri príjme vyššom ako 6 798 eur), do zdravotnej poisťovne 79,31 eura.
  • V prípade ochorenia dostávate pri minimálnych odvodoch veľmi malú náhradu ušlého zisku. Zostanete prakticky bez príjmu.
  • Živnosť má menšiu prestíž ako iné formy podnikania.
  • V prípade žiadosti o pôžičku alebo inú formu získania kapitálu sú živnostníci znevýhodnení.