Počas pôsobenia v agentúre prešlo našimi rukami nespočetné množstvo kampaní, ktoré sme analyzovali, či prerábali. Pri mnohých sme si všimli základné nedostatky. Zistite, či podobné chyby nerobíte tiež.

Absencia merania cieľov

Pred spustením PPC reklám je dôležité určiť, aký je ich cieľ. Chcete zvýšiť počet stiahnutí vášho ebooku? Zvýšiť počet registrácií na webe, či zvýšiť výnosy eshopu? Keď viete, na aký účel majú kampane slúžiť, nastavte meranie cieľov. V prípade eshopov je to hlavne sledovanie elektronického obchodu prostredníctvom Analytics (výnosy, transakcie, konverzný pomer). Ciele v podobe odoslaných dopytov, stiahnutých ebookov môžete merať pomocou návštev tzv. ďakovnej stránky zobrazenej po ich odoslaní resp. stiahnutí. Ak ďakovnú stránku nepoužívate, môžete tieto ciele merať cez Tag Manager. Nezabudnite si tiež prepojiť Google Ads s Analytics a importovať konverzie do Ads.

Nevhodná štruktúra účtu

Pri analýze kampaní sa stretávame s týmto problémom pravidelne. Príliš rozkúskované kampane vám bránia vo využití automatizácie biddingu, čo by mohlo vo všeobecnosti priniesť lepšie výsledky a ušetriť čas na optimalizáciu. Nedostatočne rozdelené reklamné skupiny s nesúvisiacimi kľúčovými slovami spôsobujú slabú relevanciu reklám, znižujú skóre kvality, zbytočne predražujú ceny za preklik a zhoršujú pozície reklám. Absencia variácií reklám znemožňuje testovanie účinnosti rôznych kreatív na cieľové publikum.

Zlé rozdelenie a nevylučovanie kľúčových slov

V každej reklamnej skupine by mali byť len úzko súvisiace kľúčové slová. Čím podrobnejšie sú rozdelené, tým sú relevantnejšie reklamné texty, zvýši sa skóre kvality a ušetríte na cene za preklik. Najmä pri využití voľnej zhody sa reklamy mnohokrát zobrazujú na podobné, ale nerelevantné vyhľadávania obsahujúce slová ako bazár, recenzie, skúsenosti, servis, atď. v závislosti od segmentu inzerenta. Vylúčením nerelevantných dopytov zastavíte zbytočné plytvanie investícií, zlepšíte skúsenosť používateľov s cieľovou stránkou, pozitívne ovplyvníte aj skóre kvality a cena za kliknutie sa opäť mierne zníži.

Nezaujímavé reklamy a nevyužívanie ich rozšírení

Pri tvorbe reklám je dôležité ich vnímať očami zákazníka. Z akého dôvodu hľadá váš produkt či službu? Ako mu pomôže vyriešiť jeho problém? Môžete spomenúť tiež špeciálne vlastnosti a výhody oproti konkurencii, výhody eshopu, prebiehajúce akcie a ďalšie. K zvýšeniu miery prekliknutia prispieva tiež vhodná výzva na akciu v závislosti od toho, aký má používateľ úmysel pri danom vyhľadávaní a čo má vykonať po kliknutí na vašu reklamu. Rozšírenia reklám doplňujú o ďalšie informácie, opticky ich zväčšujú a okrem toho, že pozitívne vplývajú na cenu za kliknutie, prispievajú k zvýšeniu miery prekliknutia.

„Zlá cieľová stránka v kombinácií s presvedčivou a zaujímavou reklamou dokáže narobiť väčšiu škodu ako v kombinácií s nezaujímavou reklamou.“

Analýzami často odhaľujeme nerelevantné cieľové stránky reklám. Komunikujete akciu v reklame, ale na cieľovej stránke žiadna zmienka o akcií nie je? Reklamu na konkrétny produkt cielite na všeobecnú kategóriu v ktorej sa tento produkt nachádza na 17. strane? Nerobte tieto chyby. Zlá cieľová stránka v kombinácií s presvedčivou a zaujímavou reklamou dokáže narobiť väčšiu škodu ako v kombinácií s nezaujímavou reklamou. Za zmienku tiež stojí aktuálnosť reklám. Reklama na „jarný pobyt“ uprostred septembra dokáže narušiť pozitívne vnímanie hotela nezávisle na kvalite jeho služieb.

Dôležité upozornenie na záver

Ak máte základné nedostatky kampaní vyriešené, od úspechu môžete byť stále ďaleko. Kampane samotné nedokážu vopred zaručiť výnosy pre váš biznis. Ich funkciou je privádzanie čo najrelevantnejších návštevníkov na web. O ostatné kroky smerom k stanovenému cieľu sa musí postarať web. Je prehľadný? Pôsobí dôveryhodne? Majú návštevníci pocit, že je web má vysokú návštevnosť a produkty nakupuje veľa ľudí, alebo pôsobí opustene a za posledných 5 rokov na ňom neprebehli žiadne úpravy? Sú vaše produkty vhodne rozkategorizované? Poskytujete správne možnosti filtrácie produktov? Viete potvrdiť účinky vašich produktov? Zbierate referencie od zákazníkov? Je váš proces objednávania jednoduchý a prehľadný, alebo sa všetkými možnými spôsobmi snažíte zákazníkov zbaviť tesne pred nákupom?

Nesmieme tiež zabúdať na kvalitu zákazníckeho servisu a spokojnosť s produktami. Nespokojný zákazník dokáže odradiť niekoľko ďalších. Dbajte nato, aby sa nikde neobjavovali negatívne recenzie bez vašej odozvy minimalizujúcej nespokojnosť zákazníka. Pozitívne tým ovplyvníte budúce nákupné rozhodovanie ďalších návštevníkov.

„Žiadny web nebude nikdy taký dokonalý, aby nemohol byť ešte lepší“

To všetko vplýva nato, v akej miere dokážete meniť návštevníkov na zákazníkov. Existuje mnoho nástrojov na vyhodnocovanie správania používateľov na webe, testovanie alternatív či umiestnení prvkov. Úpravy nebudú mať vplyv iba na vašu PPC reklamu, ale na všetky zdroje návštevnosti. Pamätajte, že žiadny web nebude nikdy taký dokonalý, aby nemohol byť ešte lepší.

Našli ste podobné chyby vo svojich kampaniach? Pravdepodobne budú obsahovať aj ďalšie nedostatky v pokročilejších nastaveniach. Odhaľte ich bezplatnou analýzou od špecialistu.