Na spravovanie skladu neexistuje univerzálny spôsob, ktorý by sa dal uplatniť na všetky logistické centrá. Každá logistická spoločnosť sa riadi konkrétnymi zásadami, pravidlami a využíva implementovanú technológiu.

Aj napriek tejto skutočnosti často dochádza k chybám pri skladovaní. Toto sú najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú logistické spoločnosti. Ako sa im preventívne vyhnúť?

Používanie zastaraných technológií

Technológie výrazne vplývajú na logistiku, nákladnú prepravu a v konečnom dôsledku najviac sú využívané pri samotnom skladovaní tovaru v logistických centrách alebo skladoch.

Dnešné moderné systémy uľahčujú proces skladovania balíkov, ich lokalizáciu a manipuláciu s nimi. Naopak, používanie zastaraných technológií so sebou prináša značné obmedzenia. Investícia do najnovších zariadení môže predstavovať vysoké výdavky a z toho dôvodu sa niektoré firmy vyhýbajú takýmto kapitálovým nákupom.

V prvom rade je potrebné zmeniť postoj k digitalizácií skladov a nebáť sa finančných nákladov. Investícia do moderných technológií sa za krátky čas vráti a posilní oblasti, ktoré boli kvôli starým systémom problémové. Pri vyššej produktivite sa všetky úkony vykonajú načas. Logistické sklady a nákladná doprava tak budú mať pri expedovaní tovaru efektívnu a kvalitnú spoluprácu v prospech zákazníkov.

Odhadovanie nákladov

Spoliehanie sa na odhadovanie nákladov môže byť v odvetví logistiky nebezpečné. Je tu veľa premenných, ako napríklad hmotnosť tovaru, miesto dodania, či vzdialenosť, ktorú je potrebné pri nákladnej doprave prekonať. Logistické centrá by sa mali takýmto chybám vyhýbať a zamerať sa na výpočet logistických nákladov, pri ktorých získajú presné údaje a správne informácie o výrobkoch, ktoré sa v sklade nachádzajú. Odhadovanie zmení hodnotu výrobku, čím sa výsledné ceny stanú buď príliš vysokými, alebo veľmi nízkymi.

Zlý manažment

Každá správna špedičná spoločnosť by mala mať kvalifikovaný a vyškolený manažment. Pokiaľ sú logistické operácie zverené do rúk osoby, ktorá nie je kompetentná na takúto pracovnú pozíciu, jej nedostatok znalostí bude viesť k problémom a pravdepodobne sa stratia v rôznych aspektoch práce: od plánovania nákladnej prepravy, až po papierovanie, ktoré s tým súvisí.

Aj keby špedičná spoločnosť mala obmedzenejší rozpočet, treba mať istotu, že zamestnanci vedia, čo robia. Aj malá chyba môže narušiť celé prepojenie logistického systému. Starostlivé rozvíjanie spolupráce medzi zamestnancami, či pravidelné školenie a podpora zamestnancov je v tomto prípade opodstatnená.

Nedostatok zariadení

Skladovanie a riadenie logistického centra si vyžaduje špecifický súbor nástrojov a zariadení na efektívnu prevádzku. Špecializované vybavenie je v sklade nevyhnutné na presun alebo prepravu ťažkého tovaru. Jeho nedostatok, ako sú napríklad plachty a vysokozdvižné vozíky, môže spôsobiť poškodenie krehkých výrobkov. Spomaľuje to aj skladové operácie a ovplyvňuje efektívnosť nakladania a expedície.

Jednou z ďalších podstatných chýb je, pokiaľ špedičným spoločnostiam chýba správne nákladné vybavenie a majú problémy so sledovaním prepravovaného tovaru. To vedie k nespokojnosti zákazníkov, ktorých trpezlivosť a povaha býva často nevyspytateľná. Systémy na sledovanie zásielok umožňujú zákazníkom získať informácie o stave ich balíkov a o tom, kedy ich môžu očakávať. Umožňujú tiež následné sledovanie a upozornenie zákazníka, keď zásielka dorazí.

Slabé plánovanie do budúcnosti

Nastavené pravidlá ktoré fungujú teraz, nemusia fungovať v budúcnosti, najmä ak sa skladovanie rozrastie. Nevyhradený čas na plánovanie logistiky podľa najnovších zmien v odvetví, môže mať dlhodobý dopad na podnikanie. Je potrebné prispôsobiť sa zmenám a minimalizovať neefektívnosť, aby nasledujúce obdobie so sebou prinieslo len pozitíva, v podobe pokroku a prosperity.