Hypotéka, resp. hypotekárny úver patrí k jednému z najznámejších úverov, ak nie k najznámejšiemu. Ide o úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti. Je to zároveň účelový úver, ktorý sa môže použiť iba na kúpu, výstavbu, alebo prestavbu nehnuteľnosti, pričom sa musí jednať o tuzemskú nehnuteľnosť.

Od 1. marca 2017 dôjde k zmene niekoľkých pravidiel, ktoré sa týkajú hypoték. Pokiaľ už hypotéku čerpáte, nemusíte sa báť, vás sa zmena týchto podmienok týka iba pri jednej podmienky – refinancovania a aj to iba vtedy, ak navýšite o istinu o 5 %, alebo viac ako 2000 eur (platí hodnota, ktorá je menšia). Inak platia tie isté podmienky, ako pri uzatváraní zmluvy. Čo sa teda od marca zmení?

Dokladovanie príjmov

Dôjde k sprísneniu dokladovania príjmov. Banky sa pozrú lepšie na vaše výdavky na energiu či telefón a budete musieť predkladať výpisy k účtom, na ktoré vám chodí príjem. Táto zmena sa dotkne najmä podnikateľov, ktorých príjmy sa posudzovali percentuálne podľa obratov. Okrem daňových priznaní budú teraz banky sledovať súčasný príjem a účtovné výkazy, ktoré dajú obraz o aktuálnej finančnej situácii.

Stres test + 2%

Stres testom banka vyskúša, či ste schopný splácať hypotéku aj vtedy, ak by sa úroková sadzba zvýšila. Účelom tejto zmeny je poskytnúť hypotéku iba tým ľuďom, ktorí sú schopní splácať svoje záväzky aj v prípade, ak sa ich výdavky zvýšia. Zmena sa týka refinancovania aj starých hypoték – pokiaľ dostanete úrok na 5 rokov vo výške 1,6 %, banka to pri posudzovaní žiadosti bude brať tak, ako by ste mali splácať úrok vo výške 3,6 %.

Osobná rezerva

Vaša bonita sa taktiež bude posudzovať prísnejšie. Po odpočítaní všetkých výdavkov budete musieť mať osobnú rezervu vo výške 20 %.

Refinancovanie

Ťažšie bude aj refinancovanie úveru. Po novom bude banka skúmať výšku príjmu aj pri refinančných úveroch. Pokiaľ váš príjem nebude dostatočný, žiadosť sa vám zamietne.

LTV

Loan to value (LTV) je pomer výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti, vyjadruje sa v percentách. Na trhu je zvyčajne LTV okolo 60 – 80 %, čo sa však po novom bude znižovať a  menej klientov dostane vysoké LTV. 100 % LTV sa stane minulosťou. V praxi to znamená, že ak si chcete kúpiť byt za 100 000 eur, banka vám poskytne iba 60 000 eur a zvyšných 40 000 si musíte dofinancovať sami.

Obmedzenie na nebytové priestory

Splatnosť hypotekárneho úveru pri nebytových priestoroch, resp. apartmánoch bude maximálne 8 rokov. Je možné, že ceny apartmánov tak klesnú.