Už v poradí štvrtej časti pokračujeme so základnými pojmami, o ktorých by ste mali vedieť ešte predtým, než sa rozhodnete požiadať o úver v banke, alebo v nebankovke. V dnešnej časti sa pozrieme najmä na to, čo rozhoduje o tom, aký úver môžete získať.

Pojem č.6 – Čo rozhodne o tom, aký úver získam?

Toto je otázka, na ktorú všeobecná odpoveď neexistuje. Avšak, v snahe o to, aby sme to uľahčili, môžeme povedať, že výška úveru, ktorý vám banka poskytne závisí od vašej bonity.

Bonita predstavuje vašu dôveryhodnosť a schopnosť splácať úver. Čím vyššia vaša dôveryhodnosť a schopnosť splácať úver je, tým ľahšie úver získate. Vysoká bonita vám taktiež môže zaručiť nižšiu úrokovú sadzbu a vyšší úver. Opačne, čím nižšiu bonitu máte, tým vyššie úroky a nízky úver dostanete.

Pojem č.7 – Čo ovplyvňuje bonitu?

Vašu bonitu vytvára niekoľko údajov.

Úplne prvým je samozrejme príjem, lepšie povedané disponibilný príjem. Je to množstvo peňazí, ktorými disponujete po splatení svojich všetkých mesačných záväzkov, ktoré máte voči banke a iným subjektom.

Ďalej rozhodujú vaše momentálne záväzky. Môžete mať síce vysoký disponibilný príjem, avšak už i len jeden ďalší úver vám vašu bonitu zníži. Ak môžete, tak v niektorých prípadoch sa oplatí pár mesiacov počkať, kým splatíte poslednú splátku iného úveru.

Okrem výšky príjmu rozhoduje ďalej i zdroj, z ktorého príjmy pochádzajú. Rozlišuje sa príjem pochádzajúci z pracovného pomeru a príjem pochádzajúci z podnikania. V prípade bonity má navrch práve príjem z trvalého pracovného pomeru. V prípade, ak vaše príjmy pochádzajú z príjmov od zamestnávateľa v likvidácii, príjmy z občasných prác a príjmy na základe dohody o vykonaní práce, vaše šance obstáť pred bankou sa znižujú.

A posledným faktorom je vaša platobná disciplína vyplývajúca z predchádzajúcich záväzkov. V prípade, ak ste sa omeškali s platbami, alebo ste boli neschopný splácať predchádzajúce úvery, vaša bonita pôjde prudko smerom nadol.

Pokračovanie nájdete v článku Základné pojmy, ktoré si osvojte pred požiadaním o úver – piata časť. V nej sa zameriame na doklady, ktoré od vás banka bude požadovať pri žiadosti úver.

späť na časť č. 3

pokračujte na časť č. 5