Internetová reklama je dnes už nutnosť pre úspešné podnikanie. Či potrebujete posilniť návštevnosť webu, navýšiť predaj produktov alebo rozšíriť povedomie o značke, zobrazovaním internetových reklám môžete účinne prispieť k dosiahnutiu cieľov. Ich veľkým benefitom sú detailné údaje o výkonnosti reklám, ako počet odoslaných objednávok, výnosy z reklamy či návratnosť investícií, ktoré pri tradičných formách reklamy nie sú merateľné.

Najčastejšie používanejším reklamným systémom na Slovensku je Google. Vďaka tomuto systému je možné zobrazovať reklamu vo výsledkoch vyhľadávania Google, vo videách na YouTube, na vyše 3 miliónoch webov a mobilných aplikácií prenajímajúcich reklamný priestor, aj v rozhraní a mobilnej aplikácií služby Gmail. Ich podoba môže byť rôzna od textovej, cez pohyblivé a statické bannery až po videá a emaily. Platba za inzerovanie cez Google funguje na PPC princípe, čo znamená, že je účtované kliknutie na reklamu, nie len jej zobrazenie. Pri bannerovej a video reklame možno platiť aj za 1000 zobrazení. Cena za kliknutie na reklamu je rôzna podľa typu reklamy, jej umiestnenia a konkurencie. Bežne sa cena za kliknutie pohybuje od 1 do 30 centov. Pri veľmi úzkom a vysoko konkurenčnom cielení s vysokou môže cena stúpnuť až nad 2 €.

Reklamu je možné cieliť na základe lokality na celé štáty, kraje, jednotlivé mestá, alebo niekoľkokilometrový okruh okolo určitého miesta. Navyše je možné nastaviť cielenie podľa pohlavia, veku, či rodičovského stavu. Google reklamy je možné dokonca cieliť na nedávnych návštevníkov vášho webu, nastavovať časový rozvrh, kedy sa reklamy zobrazujú, obmedzovať ich zobrazenie na stolných počítačoch, mobiloch alebo tabletoch.

Najväčším benefitom textovej Google reklamy zobrazovanej vo výsledkoch vyhľadávania je, že sa reklama zobrazí len vtedy, ak používatelia aktívne vyhľadávajú vami ponúkané produkty, alebo služby. Je to veľmi efektívna formu reklamy na internete vhodná pre zvýšenie predajnosti. Vyhľadávač Google používa navyše používa drvivá väčšina Slovákov.

Okrem textovej reklamy sa často používa aj bannerová reklama. Prevažne na zvýšenie povedomia o značke, novom produkte, akciovej ponuke alebo udalosti. Banner môže byť  statický alebo pohyblivý obrázok umiestnený na ostatných weboch, v mobilných aplikáciách alebo ako bannerová YouTube reklama. Cielenie je veľmi podobné, ako v prípade reklamy vo vyhľadávaní. Okrem toho môžete zacieliť  reklamu na konkrétne weby alebo kategórie webov, ktoré vaši potenciálni zákazníci navštevujú, prípadne na základe rôznych záujmov a nákupných úmyslov používateľov, alebo špeciálnych príležitostí, ako sú napríklad svadby, sťahovanie či ukončenie štúdia.

 

K veľmi efektívnym a obľúbeným reklamným formátom patrí aj YouTube reklama. Slúži nielen na zvýšenie povedomia ale tiež na priame zvýšenie predajnosti. Mimo spomínaného banneru vo videu sa môže YouTube reklama zobrazovať aj v podobe videa vo výsledkoch vyhľadávania Youtube, alebo v iných videách ľubovoľnou dĺžkou s možnosťou vypnutia po 5 sekundách od jej spustenia, alebo nepreskočiteľný 6 sekundový formát. Cielenie je veľmi podobné bannerovej reklame s malým rozdielom, že namiesto kategórií webov sú reklamy cielené na kategórie videí. Benefitom video reklamy na YouTube je tiež spôsob platby za reklamu. Cena za video reklamu môže byť účtovaná viacerými spôsobmi. Pri prehratí viac ako 30 sekúnd alebo celej reklamy, ak je kratšia alebo kliknutím na doplňujúci prvok zobrazený vo videu, vedúci napríklad na stránku s ponukou promovanou vo reklame.

Korektné nastavenie a optimalizácia internetových reklám si však vyžaduje hlbšie znalosti a skúsenosti bez ktorých bude ich výkonnosť pozorovateľne slabšia. Pre využitie čo najväčšieho potenciálu reklám odporúčame obrátiť  sa na profesionálnu digitálnu marketingovú agentúru.