V poradí šiestej časti si vysvetlíme, čo všetko si je potrebné pri konkrétnej ponuke úveru sledovať.

Pojem č.9 – Ktoré údaje sú pri čerpaní úveru dôležité?

Údajov je vždy niekoľko, avšak vždy je jeden najdôležitejší. A tým je pri každom úveru hodnota ukazovateľa RPMN.

RPMN

Ročná percentuálna miera nákladov vyjadruje sumu všetkých poplatkov a nákladov, ktoré zaplatíte banke/nebankovke za čerpanie úveru. Výška RPMN sa určuje pomocou dĺžky splatnosti pôžičky. Čím dlhšie úver splácate, tým nižšie bude vaše RPMN.

Okrem RPMN sa ďalej sleduje:

 • úrok a úroková sadzba
 • výška mesačnej splátky
 • podmienky mimoriadnej splátky
 • predčasné splatenie úveru a vrátenie úveru
 • výška všetkých poplatkov
 • fixácia úrokovej sadzby (pri hypotéke)
 • poistné podmienky a poistenie

Úrok a úroková sadzba 

Úrok je pre vás náklad, ktorý musíte zaplatiť v banke za to, že si od nej požičiate peniaze. Vyjadruje ho úroková sadzba pomocou %, najčastejšie za rok (skratka p.a.) a tvorí súčasť mesačnej splátky

Výška mesačnej splátky 

Výška mesačnej splátky priamo súvisí s dĺžkou doby splatnosti úveru. Rovnako, ako pri RPMN, platí tu nepriama úmera – kratšia doba splatnosti = vyššie mesačné splátky. Treba sa však na to pozrieť z dlhodobého hľadiska – vyššie mesačné splátky vedú ku celkovo menšej sume, ktorú zaplatíte banke.

Podmienky mimoriadnej splátky, predčasné splatenie úveru a vrátenie úveru 

Všetky tri možnosti predstavujú pre vás výhodu, ktorú by ste mali využiť. Každá banka však má tieto podmienky osobitne stanovené.

Poistné podmienky a poistenie

Poistenie sa využíva hlavne pri hypotéke, pri ostatných úveroch je dobrovoľné. Slúži ako záruka voči neschopnosti dlžníka splácať úver. V prípade, ak sa rozhodnete dať poistiť, sledujte najmä tieto tri podmienky:

 • mesačné poplatky
 • miera a výška poistného kryjúce nesplatenie
 • poistné plnenie – výška nesplatenej časti pôžičky, ktorú poistenie kryje. 

Výška mesačných poplatkov

Okrem RPMN a prípadného poistného tvoria mesačný poplatky za:

 1. vybavenie pôžičky,
 2. vedenie úverového účtu,
 3. administratívnu činnosť
 4. predčasné splatenie pôžičky,
 5. mimoriadne splátky.

Fixácia úroku

Fixácia úroku sa využíva pri hypotéke. Keďže hypotéka sa spláca v rozmedzí 5-30 rokov, je ťažké pre banku predpovedať, ako sa bude vyvíjať trh. Preto sa pri hypotéke určí na určité obdobie (1-10 rokov) rovnaký úrok. A vy práve rozhodujete o tom, ako dlho bude úrok fixovaný. Platí pravidlo – čím dlhšia fixácia, tým vyšší úrok. Oplatí sa ísť zlatou strednou cestou a zvoliť si fixáciu na stredné obdobie – 5 rokov.

Pokračovanie nasleduje v ďalej časti Základné pojmy, ktoré si osvojte pred požiadaním o úver – siedma časť.

 

späť na časť č. 5

pokračujte na časť č. 7