Nový rok, nové ja. Tak znie známe príslovie, ktoré sa dá použiť aj na podnikanie. Čo nový rok, to nové zmeny, ktoré zasiahnu do života živnostníkov. Čo najdôležitejšie sa v tomto roku zmení?

Zvýšenie paušálnych výdavkov

Začneme pozitívnou zmenou. Po novom sa výška paušálnych výdavkov zvýšila zo 40 %, resp. maximálnej sumy 5040 eur za rok (420 eur za mesiac),  na 60 %, resp. 20 000 eur (mesačný limit nie je). Živnostníci budú mať takto možnosť ušetriť na dani o niečo viac, ako predtým.

Zvýšenie minimálnych odvodov

Na druhej strane, okrem zvýšenia paušálnych výdavkov vzrastú aj minimálne odvody. Minimálna výška odvodov za tento rok je vo výške 208,16 eur, z toho minimálny preddavok na zdravotné poistenie je 61,81 eura a minimálne odvody poistného do sociálnej poisťovne sú 146,35 eur. Za vyššie odvody budú môcť živnostníci dostať vyššie dávky z nemocenského poistenia.

Zvýšenie minimálnej mzdy

Živnostníci, ktorí svojich zamestnancov odmeňujú mesačnou mzdou, im budú musieť platiť minimálnu mzdu vo výške 435 eur. Hodinová minimálna mzda na tento rok je určená vo výške 2,50 eura.

Treba však podotknúť, že to závisí od stupňa náročnosti práce. Minimálne mzdy od prvého až po šiesty stupeň sú pre tento rok nasledujúce:

Stupeň náročnosti práceKoeficient minimálnej mzdyMesačná minimálna mzdaHodinová minimálna mzda
11435,00 €2,50 €
21,2522,00 €3,00 €
31,4609,00 €3,50 €
41,6696,00 €4,00 €
51,8783,00 €4,50 €
62870,00 €5,00 €

 

Náročnosť práce je definovaná v prílohe č.1 zákonníka práce.

Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie

Živnostníci si od nového roka môžu platiť preddavky na zdravotné poistenie bez horného limitu. Preddavky a poistné sa budú platiť z celej sumy zárobku.

Zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu pre sociálne poistenie

Táto zmena ovplyvní výšku maximálnych odvodov poistného do sociálnej poisťovne pre živnostníkov, ktorí majú vysoké príjmy. Maximálny vymeriavací základ pre sociálne poistenie sa od 1.1.2017 zvyšuje z 5-násobku na 7-násobok priemernej mesačnej mzdy.