Investičné životné poistenie predstavuje ďalší finančný produkt, ktorý finanční sprostredkovatelia odporúčajú ľuďom s účelom sporiť si na dôchodok. V skutočnosti si však touto investíciou svoj dôchodok sťažíte. V tomto článku sa pozrieme na to, prečo sa vám investičné životné poistenie neoplatí, lepšie povedané, prečo ho za žiadnych podmienok neuzatvárajte.

Pokiaľ ste si IŽP uzatvorili ako poistenie, a nie sporenie, je to v poriadku. Ide o modernú forma poistenia, pomocou ktorej sa vaše peniaze ukladajú do podielových fondov. Do nich sa dá totižto investovať aj bez poisťovne. Zbytočne totiž preplatíte na poplatkoch.

Každý podielový fond má svoje vlastné poplatky, ktoré sa využijú pomocou ukazovateľa TER (total expense ratio), vyjadreného v percentách. Zvyčajne sa oplatí investovať do podielových fondov, ktoré majú TER v rozmedzí 1-2 %, vyššie je už menej vhodné. Prečo? Pretože, ak je váš čistý ročný výnos 8 % a TER 4 %, reálne zarobíte iba 4 %.

A teraz do toho zarátajme ešte poisťovňu. Investícia prostredníctvo poisťovne by sa mala oplatiť viac, ibaže opak je pravdou. Tá si totiž za investičné poradenstvo účtuje nasledujúce poplatky:

  1. vstupný poplatok do fondu,
  2. pravidelný mesačný administratívny poplatok,
  3. poplatok za inkaso z každej platby,
  4. poplatok za správu fondov,
  5. zrážka z počiatočných podielových jednotiek.

Počiatočné podielové jednotky predstavujú počiatočné náklady, ktoré sa prvé dva roky vyplácajú na províziách. V podstate zaplatíte to, čo ste zarobili. Ak sa na to pozrieme reálne v praxi, poplatky poisťovní sú za prvé 2 roky také vysoké, že za toto obdobie nezarobíte nič. K tomu je ešte treba prirátať infláciu.

Okrem toho, poisťovňa môže počas investovania poplatky kedykoľvek upraviť, najmä kvôli v súvislosti s infláciou. Taktiež si môže kedykoľvek dovoliť naúčtovať vám nové druhy poplatkov.

Čo teda s touto zmluvou? Okamžite ju zrušte. Pokračovanie v investovaní prostredníctvom IŽP len zvyšuje stratu. Porušuje sa tu základné pravidlo investovania – náklady sú vyššie, ako získaný zisk.