Ak existuje nejaká finančná oblasť, v ktorej sa rozchádzajú názory expertov a širokej verejnosti, tak je to práve poisťovanie detí. Medzi najčastejšie produkty patria sporiaci program a investičné životné poistenie. Práve IŽP je medzi ľuďmi stále obľúbené, keďže poskytuje 2v1 – krytie úrazov a sporiacu zložku. Je však najvýhodnejší?

Investičné životné poistenie sa ako investičný nástroj pre deti nehodí. Poplatky sú totižto také vysoké, ako je získaný výnos a reálny zárobok je takmer nulový. Ku koncu je pri porovnaní so sporiacim programom výnos o 30 % nižší.

Na čo sa treba pri poistení detí sústrediť? Účelom je predovšetkým krytie rizika vážnej choroby či úrazu. Vhodný investičný produkt spĺňa predovšetkým tieto kritéria. Väčšinou však platí, že poisťovne sa sústreďujú iba na drobné úrazy, pretože práve tie sa dejú najčastejšie. Poisťovne takto získavajú dobrú reklamu.

Naopak vážne záležitosti sa tak často nevyskytujú. Pokiaľ sa už niečo vážne stane, predstavuje to veľké finančné zaťaženie. Poisťovne preto nastavujú poistnú sumu
pri ťažkých ochoreniach na hodnotu v rozmedzí 10 000 – 14 000 eur.

Poistenie úrazov ako zlomená noha bez trvalých následkov je častokrát strata peňazí. Toto poistné riziko stojí veľa a nepatrí k nevyhnutnostiam. Lepšie je takýto problém riešiť prostredníctvom vlastnej rezervy.

Medzi najväčšie riziká detského poistenia patria kritické ochorenia alebo trvalé následky po úraze. Pri poistení je preto treba riešiť dlhodobé záležitosti. Šetriť sa v tomto prípade neoplatí.

Najvhodnejším riešením predstavuje možnosť pripoistiť deti do rizikového poistenia rodičov. Zvyčajne sa najviac oplatí poistiť všetkých členov rodiny do jednej zmluvy a získať tak dodatočné zľavy a poistenie pre každého člena rodiny lacnejšie.

V prípade, ak do svojho existujúceho poistenia nedokážete deti pripoistiť, môžete uzavrieť úplne nové poistenie a poistiť doňho iba svoje deti. Oplatí sa vám to viac, ako uzatvoriť pre svoje dieťa špeciálny produkt.

Šetriť svojim deťom cez poistenie je na Slovensku medzi ľuďmi obľúbené. Robia to takmer všetci, čo však neznamená, že každý má výhodné poistenie. Preto si dobre premyslite,