Hypotéka pre mladých sa od tohto roku dočkala veľkých zmien. Daňový bonus nahradil bonifikáciu úrokovej sadzby a banky už tak svojim klientom nemôžu ponúknuť lepšie podmienky.

Záujemcov o hypotekárne úvery pre mladých držalo ministerstvo financií v neistote už od začiatku minulého roka. Už v zime vyhlásilo, že hypotéka pre mladých sa zmení. Zmeny boli predstavené ešte pred letom, pričom ich napokon definitívne schválil parlament. Po novom sa však tešiť bude málokto.

Najdôležitejšou zmenou v hypotekárnom úvere pre mladých je spôsob finančného zvýhodnenia. Ľudia, ktorí splnili stanovené limity, získali výhodu od štátu aj banky. Vo finále mohli teoreticky počas piatich rokov získať úrokovú mieru nižšiu až o 0,3 %.

Pri tomto spôsobe vypočítania štátnej podpory však v bankách narazili potenciálni klienti na nejednoznačnú definíciu zákona. Každá banka totiž poskytovala iné možnosti, ako preniesť splátky úveru do umorovania dlhu. Časť bánk využívala štátnu podporu na splátku úrokov, inde zase poslúžila na znižovania istiny.

Následne tak vznikali situácie, kedy po piatich rokoch, kedy bolo možné využívať štátnu podporu, boli rozdiely v dlžnej sume hypotekárneho úveru s rovnakými vlastnosťami aj niekoľkotisícové. To je hlavný dôvod, prečo sa od tohto roku zavedie jednotný prístup bánk.

Od januára tohto roka už preto neexistujú zvýhodnené hypotéky pre mladých. Namiesto toho dostanú mladí ľudia podporu od štátu pri kúpe nehnuteľnosti na dlh v podobe daňovo po daňovo odpočítateľnej položky.

Ako napísal rezort financií v dôvodovej správe k novému zákonu:

„Navrhovaná zmena bude platiť od roku 2018, čiže prvýkrát sa nový systém podpory uplatní za zdaňovacie obdobie roka 2018. Z hľadiska právnej istoty sa nový systém podpory vo forme daňového bonusu na zaplatené úroky bude vzťahovať len na nové zmluvy (…). “To znamená, že po účinnosti tejto novely by mali existovať dva systémy podpory hypoték pre mladých – dobeh súčasného štátneho príspevku pre mladých a postupný nábeh plánovaného daňového bonusu.“

 Čo to teda znamená? Zatiaľ, čo v minulosti mohli mladí ľudia využívať výhody z toho, že štátna podpora urýchlila znižovanie dlhu voči banke, od tohto roku to už nebude možné. Daňový bonus sa bude viazať iba na sumu, ktorú dlžník zaplatí banke vo forme úrokov. I to však iba v obmedzenom limite. Pod daňovým bonusom sa rozumie zaplatené úroky v sume vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok.

Takto stanovená definícia zákona mladých ľudí nepoteší. Pokiaľ ste splnili kritéria veku a príjmu, pri úvere v maximálnej výške 50 000 eur a úročením do 3 % p.a., nemuseli ste splácať banke žiadne úroky. Od tohto roka však možnosť splácať iba istinu, bez úrokov však možná nie je. Výška úrokov v pravidelných splátkach už nikdy nespadne na nulu. Ako dlžník si budete polovicu musieť zaplatiť zo svojho, pričom druhú polovicu si v daňovom priznaní budete môcť znížiť základ dane.