V predchádzajúcich dvoch častiach sme rozoberali základné pojmy, ktoré by mal každý žiadateľ o úver vedieť. Dnes v tomto trende budeme opäť pokračovať a pozrieme sa na strednodobé a dlhodobé úvery.

Strednodobé úvery

Spotrebný úver 

Spotrebný úver je najčastejšia forma pôžičky v praxi. Vo väčšine prípadov si nevyžaduje nijaké zložité dokladovanie. Názov dostal po účelu, na ktorý sa využíva – kúpu spotrebných predmetov. Taktiež sa používa názov bezúčelový úver. V praxi poznáme spotrebný úver:

  1. na opravu a rekonštrukciu nehnuteľnosti (dom, byt),
  2. nákup osobných automobilov a iných predmetov dlhodobej spotreby,
  3. ostatné spotrebné úvery.

Akceptačný úver

Vznikne tak, že dlžník vypíše na banku zmenku, ktorú banka akceptuje. Týmto spôsobom sa dlžník zaviaže záväzkom, ktorý je obsahom zmenky a musí byť splnený v deň splatnosti zmenky. V praxi sa však už takmer nevyužíva.

Avalový úver 

Pri avalovom úvere banka vystupuje ako ručiteľ. Ručí za splnenie záväzku dlžníka voči tretej osobe. Opäť, v praxi sa s ním stretneme málokedy a ako fyzická osoba naň nebudete mať nárok.

Dlhodobé úvery

Hypotekárny úver

Dostali sme sa na vrchol pyramídy. Hypotekárny úver, alebo hypotéka je dlhodobý úver, ktorého splatnosť je minimálne 5 rokov. Podobne, ako pri lombardnom úvery, banka ho poskytuje na základe zálohy. Tou zálohou je záložné právo k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na Slovenskej republike.

Banka však len málokedy poskytuje takú výšku hypotekárneho úveru, ktorý sa rovná hodnote založenej nehnuteľnosti. Ide o tzv. Loan to Value (LTV), čo je pomer medzi sumou poskytovanej hypotéky a hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Zvyčajne sa LTV pohybuje vo výške 50 – 70 %. 100 % financovanie hypotéky získa maximálne 1 z 10 ľudí.

Pokračovanie nájdete v článku Základné pojmy, ktoré si osvojte pred požiadaním o úver – štvrtá časť. V nej sa zameriame na to, čo rozhoduje o tom, aby ste jednotlivé úvery mohli získať.

späť na časť č. 2

pokračujte na časť č. 4