Nepôjde o žiadny magický trik, pomocou ktorého sa všetko zlepší v priebehu jedného dňa. Do dlhov sa dá ľahko dostať, avšak ťažšie z nich vyjsť. Existuje však niekoľko možností, ktoré môžete využiť a dostať sa do lepšej finančnej situácie.

Viete aký je váš celkový dlh?

Prvá vec, ktorú by ste mali vedieť. Pokiaľ nezvládate splácať svoje záväzky, znamená to, že ich máte už príliš veľa. Zistite celkovú výšku záväzkov, ktorú musíte zaplatiť vo všetkých finančných a nefinančných inštitúciách. Vyčísliť zostatok istiny, ktorý musíte zaplatiť, je prvý krok k zlepšeniu vašej finančnej situácie.

Komunikovanie s inštitúciami

Prvý krok, ktorý musíte v prípade schopnosti nesplácania úveru urobiť, je upovedomiť o tom svojho veriteľa. Banke ide v prvom rade o to, aby ste svoj úver boli schopný splácať a preto bude naklonená k dohode. Nebude to však zadarmo – odklad splátok si vykompenzuje niekde inde. Ak ste však v problémoch, pomôže vám aj toto.

Konsolidácia úverov

Zistili ste, koľkým inštitúciám ste dlžný? Je ich viacero? Potom je tu prvá možnosť – spojiť ich všetky do jedného úveru a ten splácať banke. Je to optimálne riešenie, ktoré ponúka niekoľko bánk.

Výhodou tohto riešenia je jedna splátka, ktorá bude oveľa nižšia, ako všetky jednotlivé splátky spolu. Poprípade si môžete vybrať vyššiu splátku výmenou za kratšiu splátku úverov. Jediný háčik môže spočívať vo vašej bonite – schopnosť splácať záväzky so svojim disponibilným príjmom.

Refinancovanie

Refinancovaním presuniete svoj úver z jednej banky do druhej, ktorá vám ponúkne výhodnejšie podmienky. Súčasná situácia na finančnom trhu s nízkymi úrokmi tejto možnosti hrá do kariet.

Ak sa rozhodnete pre refinancovanie, najdôležitejší faktor pre vás je porovnať celkovú ušetrenú sumu s celkovou výškou nákladov refinancovania.

Hlavne sa nedostaňte do úverového registra

Žiadna banka neposkytuje úvery klientom, ktorí sa nachádzajú v úverovom registri. V prípade, ak aj svoje záväzky splatíte, váš záznam ostane v registri ešte dlhú dobu.