Kontokorent je úverový produkt, ktorý umožňuje majiteľom osobného alebo podnikateľského účtu svoj účet prečerpať a dostať sa tak „do mínusu“. Tento produkt dodáva držiteľom účtu istotu, že pri nepredvídateľných výdavkoch budú mať nejakú rezervu, ktorú môžu využiť. Ako to však už býva, za takúto službu si budete musieť zaplatiť.

Je kontokorent výhodný alebo nie? Na túto otázku nie je možné poskytnúť jednotnú a jednoznačnú odpoveď, pretože to záleží na konkrétnom prípade. V tomto článku nájdete informácie, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa, či je pre vás kontokorent správnym riešením alebo nie.

Kontokorent je obľúbený najmä medzi podnikateľmi

Mnohí podnikatelia používajú kontokorent kvôli tomu, aby sa nedostali do platobnej neschopnosti v prípade oneskoreného uhradenia platieb od ich zákazníkov.

Problémy s peňažnými tokmi (cash-flow) sú v podnikaní časté a práve kontokorent môže podnikateľom pomôcť prekonať oneskorenie medzi dodaním produktov alebo služieb a príchodom peňažných prostriedkov na bankový účet.

To však samozrejme neznamená, že kontokorent nie je používaný aj na súkromné účely. Ak máte oň záujem, môžete oň pokojne požiadať aj k vášmu osobnému účtu.

Dajte si pozor na poplatky

Ako pri každom úverovom produkte, aj pri čerpaní kontokorentu musíte platiť úroky zo sumy, ktorú si prečerpaním účtu od banky požičiate. To, aké úroky budete musieť platiť, zistíte v jednotlivých bankách. Kvôli absencii bezúročného obdobia budete platiť úroky hneď odo dňa prečerpania vášho účtu.

Dajte si však pozor. To, že váš kontokorent nebudete čerpať, ešte neznamená, že nič nebudete platiť. Časté sú aj percentuálne poplatky z celkovej sumy kontokorentu alebo jeho nevyužitej časti. Ak sa rozhodnete tento produkt využiť, dobre si premyslite, aký vysoký kontokorent naozaj potrebujete.

Kontokorent vám nemusí byť schválený

Pri žiadosti o kontokorent banky posudzujú, koľko peňazí vám chodí na bankový účet. Ak nemáte dostatočné príjmy, kontokorent vám nemusí byť schválený, respektíve vám môže byť pridelený iba vo veľmi nízkej hodnote.

Zhrnutie – Je kontokorent výhodný konkrétne pre vás?

Musíte zvážiť, či výhody tohto produktu vo vašej situácii prekonávajú jeho nevýhody. Hlavnou výhodou je to, že na bankovom účte budete mať rezervu, na ktorú sa budete môcť vždy spoľahnúť. V prípade dochádzania finančných prostriedkov tak nebudete musieť žiadať o iný úverový produkt, ale iba použijete prostriedky, ktoré vám už boli pridelené.

Nevýhodou hlavne typický percentuálny poplatok z celkovej hodnoty kontokorentu alebo jeho nevyužitej časti a neprítomnosť bezúročného obdobia.

Zaujímavou alternatívou sú kreditné karty, pri ktorých sú úroky spravidla vyššie, avšak vďaka bezúročnému obdobiu môžete peniaze vrátiť bez pripočítania akýchkoľvek úrokov.