Každý z nás získava informácie zo všetkých dostupných zdrojov, ktoré má k dispozícii, či už ide o referencie od známych alebo informácie na internete. V dnešnej dobe sa informácie šíria rýchlosťou svetla, žiaľ nie každá z nich je založená na úplnej pravde, poprípade je vytrhnutá z kontextu. Dezinformovanie zasiahlo aj oblasť financií. V tomto článku si preto vysvetlíme najviac rozoberané mýty o hypotékach, ktoré majú od pravdy ďaleko.

Mýtus č.1 – čím nižší úrok, tým lepšie

Väčšinou to tak nie je. Nízky úrok si banka kompenzuje vyššími poplatkami za iné činnosti, poprípade ho môžete získať iba v prípade, ak využijete iný bankový produkt. Medzi najčastejšie poplatky patria:

  1. poskytnutie úveru,
  2. vedenie úverového účtu,
  3. upomienku,
  4. predčasné splatenie úveru.

Medzi najčastejšie bankové produkty, na ktorý sa poskytnutie nižšieho úroku viaže, patrí bežný bankový účet, alebo poistenie úveru. Následne preplatíte na účte viac. Okrem nižších úrokov sa využíva aj ponuka bezplatných splátok.

Pri výbere úveru sa treba predovšetkým sústrediť na výšku RPMN – ročnej percentuálnej miere nákladov, ktorá vyjadruje akú celkovú sumu poplatkov za úver zaplatíte.

Mýtus č.2 – založenú nehnuteľnosť vlastní banka a nemôžem ju predať

Taktiež nepravda. Vlastníkom založenej nehnuteľnosti ste stále vy a dokonca ju môžete aj predať. Je to trochu komplikovanejšie, pretože potrebujete získať súhlas od banky na zmenu majiteľa. Existuje niekoľko možností, ako to môžete dosiahnuť.

Prvou možnosťou je vymeniť založenú nehnuteľnosť za novú. To znamená, že jednu nehnuteľnosť predáte a zálohu prevediete na novú, ktorú ste kúpili, pričom budete ďalej predávať hypotéku podľa zmluvy.

Ďalšou možnosťou je predčasne splatiť hypotéku. Pokiaľ vám to dovoľujú podmienky v zmluve, požiadajte banku o predčasné splatenie, vyčíslenie zostatku úveru a poplatkov.

Posledná možnosť je previesť dlh na kupujúceho, pokiaľ s tým súhlasí. Ak áno, banka overí jeho finančné možnosti splácať hypotéky a v prípade súhlasu naňho prevedie úver.

Mýtus č.3 – ak nesplácam hypotéku, prídem o strechu nad hlavou

Banka sa o vašu nehnuteľnosť primárne nezaujíma. Veľmi dobre vie, že nehnuteľnosť je ťažko likvidný majetok a jej predaj by trval dlho. V prípade, ak sa dostanete do problémov, jednoznačne komunikujte a pokúste sa s bankou nájsť vhodné riešenie.