Baví vás súkromné právo a chceli by ste si v tomto smere rozšíriť obzory? Potom sa rozhodnite pre štúdium LLM programu. Na získanie titulu LL.M. sa v posledných rokoch zameriava stále väčšie množstvo ľudí naprieč rôznymi odbormi. Často to bývajú manažéri, podnikatelia, právnici alebo riaditelia spoločností. Toto štúdium vám otvorí nielen nové obzory v študovanej problematike, ale aj nové dvere v rámci svojej kariéry.

LLM program je postgraduálne štúdium so zameraním na určitú právnu oblasť. Študent sa môže rozhodnúť pri podaní prihlášky a danému právnemu odvetviu sa potom venuje celé štúdium. Štúdium súkromného práva v sebe zahŕňa oblasť občianskeho a rodinného práva, rovnako tak aj obchodné právo a medzinárodné právo súkromné.

Škôl, ktoré ponúkajú LLM program, pôsobí v Českej republike veľké množstvo. Vybrať si vhodný inštitút tak môže byť zložitejšie. Jednou z prestížnych škôl, ktorá ponúka prvotriednu výučbu LLM programu je Cardiff Academy.

Cardiff Academy predstavuje modernú formu vzdelávania v Českej republike. Škola sa snaží aplikovať skúsenosti z prestížnych zahraničných univerzít tak, aby svojim študentom ponúkla čo najlepšie vzdelanie. Okrem znalostí si absolventi odnášajú vylepšené analytické schopnosti a kritické myslenie, ktoré sú pre prax v dnešnej dobe nevyhnutné.

Cardiff Academy vychádza v ústrety všetkým zamestnancom aj podnikateľom, ktorí nemajú toľko času ako študenti prezenčných odborov na vysokých školách. Vďaka tomu je možné program LLM študovať odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Výučba prebieha online a študent má možnosť využiť študijný intranet, výukové materiály a predovšetkým online knižnicu so širokou škálou odborných titulov. Na škole pôsobia kvalitní lektori s cennými skúsenosťami z praxe, ktorí ochotne konzultujú so študentmi akékoľvek odborné otázky.

Hoci je štúdium vhodné pre všetkých bez rozdielu, napriek tomu pre prijatie musíte splniť stanovené podmienky. Uchádzač by za sebou mal mať úspešne dokončené bakalárske štúdium (titul Bc. alebo manažérskeho štúdia BBA), prípadne možno podmienku bakalárskeho vzdelania nahradiť doložením aspoň trojročnej manažérskej praxe. Pokiaľ aspoň jednu z týchto podmienok splníte, využite možnosti a podajte si prihlášku. Podanie prihlášky na Cardiff Academy je nezáväzné a zadarmo. Zároveň na vás nečakajú žiadne prijímacie skúšky. Uchádzač iba uhradí platbu za štúdium, ktorú možno rozdeliť až na 12 splátok.

Samotné štúdium je potom rozdelené do dvoch semestrov, v každom z nich si študent zapisuje 5 predmetov. Počas celého roka tak študent musí absolvovať celkom 10 predmetov, povinných a voliteľných. Úspešné absolvovanie znamená napísanie postupovej práce (povinné predmety) alebo postupového testu (voliteľné predmety). Celé štúdium je potom zakončené obhájením záverečnej práce na tému vybranú študentom.

Výhodou štúdia na tejto škole je praktické prepojenie teórie s praxou, ktoré je pre kariéru každého manažéra dôležité. Okrem nových znalostí získate aj prehľad o aktuálnych otázkach súkromného práva, zvýšite si svoju kvalifikáciu a v neposlednom rade si zlepšíte aj svoje soft skills.

Po absolvovaní štúdia získate titul LL.M., ktorý si budete môcť pridať za meno. Okrem iného sa budete môcť považovať za odborníka na súkromné právo. Inými slovami titul z Cardiff Academy sa bude vo vašom CV vynímať.

Zdroj obrázku: MQ-Illustrations / stock.adobe.com