30Počas života máme isté iba dane a smrť. Dane musíme platiť naozaj všade a  často si ani neuvedomujeme, koľko rôznych daní vlastne odvádzame štátu. Ktoré dane si ľudia najčastejšie neuvedomujú?

Daň z preplatku

Máte preplatok v zdravotnej poisťovni? Pravdepodobne z neho budete musieť zaplatiť daň.  Momentálne totiž funguje na Slovensku taká úchvatná politika, že keď omylom pošlete do zdravotnej poisťovne viac peňazí, 20 % vám strhnú.

Daň z prenájmu

Ak nechcete, aby vás udali susedia, nehnuteľnosť by ste mali prenajímať legálne a so zmluvou. V takom prípade sa však nevyhnete dani z prenájmu nehnuteľnosti.  Je to príjem ako každý iný a preto musí byť adekvátne zdanený.

Daň za psa

Toto je jeden typ z daní, ktoré sa v podstate nedajú optimalizovať. Každá obec a mesto na Slovensku si daň za psa určujú sami a jej výšku schvaľuje obecný úrad. Môže to byť pokojne od 1 až do 50 eur ročne podľa lokality.

Daň pri kúpe vozidla zo zahraničia

Keď kúpite vozidlo v zahranićí bez dane (napríklad v Česku), budete ju musieť na Slovensku aj tak zaplatiť. Na daňovom úrade možno ani nebudú vedieť, čo od nich chcete, no tejto povinnosti sa jednoducho nevyhnete.

Spotrebná daň

Spotrebná daň je daň na niektoré druhy tovarov, ako napríklad pohonné hmoty, cigarety alebo alkohol. Táto daň býva spravidla vyššia ako klasická dań, no v každej krajine a pri každom druhu tovaru je to výrazne odlišné.