Podľa štatistík ma v priemere každý druhý Slovák na krku exekúciu. V súčasnosti je evidovaných vyše 1 milión neukončených exekúcii. Ide o skutočne zarážajúce číslo. Patríte do tejto skupiny? Potom je niekoľko spôsobov, ako sa môžete zbaviť tejto nevýhodnej situácie.

 1. spôsob – osobný bankrot

Osobný bankrot predstavuje akési odpustenie dlhov. Okrem právnických osôb ho môže vyhlásiť každá fyzická osoba. Nie je to však len tak. Pre osobný bankrot musíte spĺňať nasledujúce podmienky:

 • máte viac ako 2 dlžoby,
 • ste dlžný viac než 2 veriteľom,
 • nesplácate svoje dlhy minimálne 1 mesiac po ich splatnosti.

Osobný bankrot však nie je pre každého. Je potrebné, aby konkurzný súd zistil, či sa nachádzate v platobnej neschopnosti. Konkurzný súd sa zvyčajne nachádza v krajskom súde v mieste vášho trvalého bydliska. Ešte pred podaním je potrebné zaplatiť preddavok vo výške 664 eur, ktorý slúži ako honorár pre správcu kurzu.

Osobný bankrot vám súd schváli v prípade, ak ste schopný zdokladovať váš majetok v minimálnej hodnote 1659,70 eur. Pokiaľ tieto peniaze nemáte, nemôžete osobný bankrot vyhlásiť. Suma wslúži na pokrytie vašich dlhov a je jedno, či ide o hotovosť, pohľadávky, cenné papiere, hnuteľný alebo nehnuteľný majetok.

 1. spôsob – pôžička na exekúciu

Nie ste schopný splácať svoje úvery? Vezmite si špeciálnu pôžičku, ktorá je na to určená. Tú môžete získať v prípade, ak budete ručiť svojim majetkom. Pripravte sa však na to, že tieto podmienky nebudú zďaleka také výhodné. 

Ako môže exekútor vykonať exekúciu? 

Pokiaľ ste sa dostali do bodu, kedy nie ste svoje dlhy schopný splácať, váš veriteľ sa môže obrátiť na súd a využiť súdne vymáhanie dlhov, resp. exekúciu. Tá sa vykonáva podľa zákona jedným, alebo viacerými spôsobmi. Tieto spôsoby sú:

 • správa nehnuteľnosti,
 • zriadenie exekútorského záložného práva na nehnuteľnosti,
 • postihnutie podniku,
 • predaj hnuteľných vecí a nehnuteľnosti,
 • prikázanie pohľadávky,
 • zrážky zo mzdy a z iných príjmov.